Palantir hos Oslo-politiet

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Oslo politidistrikt, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Oslo politidistrikt,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter og korrespondanse som omhandler Palantir i 2017 og 2018.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Dokumentsenteret videresender svar fra saksbehandler:

 

Oslo politidistrikt har ikke journalført noen korrespondanse med Palantir.
Det er også sjekket ut med aktuelle fagmiljøer og det foreligger ikke noe
korrespondanse som skulle vært journalført. Det er så langt vi kjenner til
ikke vært noe kontakt mellom Oslo politidistrikt og Palantir.

 

Mvh

Dokumentsenteret

Oslo politidistrikt

Postboks 8101 Dep

0032 Oslo

[1][Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

(wm)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #945]]
Sendt: 24. mai 2018 22:37
Til: Postmottak PDI Oslo
Emne: innsyn etter Offentleglova - Palantir hos Oslo-politiet

 

Kjære Oslo politidistrikt,

 

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

 

– Alle dokumenter og korrespondanse som omhandler Palantir i 2017 og 2018.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Olivia Paulsen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[2][Innsyns-e-postadresse #945]

 

Er  [3][Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Oslo politidistrikt? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[4]http://webdefence.global.blackspider.com...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[5]http://webdefence.global.blackspider.com...

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #945]
3. mailto:[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
4. http://webdefence.global.blackspider.com...
5. http://webdefence.global.blackspider.com...

Kjære Postmottak PDI Oslo,

Takk.

Enkelt å svare raskt, når man ikke har noe?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no