Oslo og European Cities Against Drugs (ECAD)

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Kunne jeg fått innsyn i alle dokumentene i sak 2017/559?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

45 Attachments

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

 

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]