Oppdatert liste over personlige bilskilt

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

12.12.2017 ble det gitt innsyn i liste over personlige skilt (3048 skilt per 11.12.2017).

Ønsker oppdatert liste med følgende opplysninger:
- Personlig skilt
- Original skilt
- Navn
- Fødselsdato
- Adresse
- Dato for utstedelse av personlig skilt

Oversikten ønskes tilsendt i CSV-format eller annet elektronisk format som lett lar seg etterbehandle (Excel- og Word-format er ikke et slikt format).

Forrige henvendelse var det Jan Tore Remøy som besvarte.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Min henvendelse er nå forsinket. Når kan jeg forvente ett svar?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statens vegvesen - Vegdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Oppdatert liste over personlige bilskilt».

Henvendelsen er nå svært forsinket og har fortsatt ikke blitt behandlet eller gitt noe indikasjon på når svar er forventet. Så lang behandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/oppdat...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Kan dere sende over saksnummer for klagen jeg sendte 26. januar 2018?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Firmapost - VD, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

17/218327 - 5

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Firmapost
Sendt: 8. februar 2018 12:58
Til: Firmapost - VD <[epostadresse]>
Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Oppdatert liste over personlige bilskilt

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #666]]
Sendt: 8. februar 2018 12:13
Til: Firmapost <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Oppdatert liste over personlige bilskilt

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Kan dere sende over saksnummer for klagen jeg sendte 26. januar 2018?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Firmapost - VD,

Hva er forventet behandlingstid på forespørselen?
Jeg har ikke fått svar på min innsynshenvendelse av 11. januar 2018.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost - VD, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.

E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

  • Attachment

    17 218327 6Avslag p innsynskrav oppdatert liste over personlige bilskilt med vedlegg.pdf

    469K Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 17/218327-6 Avslag på innsynskrav - oppdatert
liste over personlige bilskilt i sak Innsyn - liste over personlig
bilskilt fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 17/218327-6 Avslag på innsynskrav - oppdatert
liste over personlige bilskilt i sak Innsyn - liste over personlig
bilskilt frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 17/218327-6 Avslag på innsynskrav -
oppdatert liste over personlige bilskilt from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet ved Brit Tove Daljord / Jan Tore Remøy

I avslaget skriver dere "Inntil videre vil uthenting av de opplysningene du etterspør, innebære en manuell og tidkrevende operasjon som etter vår vurdering overskrider vilkåret om at «samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar», jf. offentleglova § 9."

Har da ett par spørsmål.
Hvor lang tid estimerer dere at en slik operasjon tar?
Hvilke deler består en slik operasjon av?
Ett databaseutdrag som inneholder mer enn personlig skilt er også ok å levere. Eventuelt at det leveres utdrag fra flere databaser som jeg selv må sette sammen.
Er det noen operasjoner som kan sløyfes ved at innsynshenvendelsen endres?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Jeg stilte noen enkle spørsmål i forrige henvendelse. Det har gått en arbeidsuke siden da. Kan dere besvare spørsmålene slik at jeg kan avklare om jeg kan (1) endre/begrense innsynshenvendelsen, (2) godta avslag på innsynshenvendelse eller (3) klage på avslag.

Gjentar spørsmålene:

---

I avslaget skriver dere "Inntil videre vil uthenting av de opplysningene du etterspør, innebære en manuell og tidkrevende operasjon som etter vår vurdering overskrider vilkåret om at «samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar», jf. offentleglova § 9."

Har da ett par spørsmål.
Hvor lang tid estimerer dere at en slik operasjon tar?
Hvilke deler består en slik operasjon av?
Ett databaseutdrag som inneholder mer enn personlig skilt er også ok å levere. Eventuelt at det leveres utdrag fra flere databaser som jeg selv må sette sammen.
Er det noen operasjoner som kan sløyfes ved at innsynshenvendelsen endres?

---

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Jeg stilte noen enkle spørsmål i forrige henvendelse. Purret så på den. Det har gått noen måneder uten at jeg har hørt noe. Kan dere besvare spørsmålene slik at jeg kan avklare om jeg kan (1) endre/begrense innsynshenvendelsen, (2) godta avslag på innsynshenvendelse eller (3) klage på avslag.

Gjentar spørsmålene:

---

I avslaget skriver dere "Inntil videre vil uthenting av de opplysningene du etterspør, innebære en manuell og tidkrevende operasjon som etter vår vurdering overskrider vilkåret om at «samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar», jf. offentleglova § 9."

Har da ett par spørsmål.
Hvor lang tid estimerer dere at en slik operasjon tar?
Hvilke deler består en slik operasjon av?
Ett databaseutdrag som inneholder mer enn personlig skilt er også ok å levere. Eventuelt at det leveres utdrag fra flere databaser som jeg selv må sette sammen.
Er det noen operasjoner som kan sløyfes ved at innsynshenvendelsen endres?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Remøy Jan Tore, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

3 Attachments

Hei,

Din forrige henvendelse ble besvart med e-post datert 21. februar 2018. Jeg legger svaret ved her.
Jeg legger også ved en nylig oppdatert liste (både i excel-format og CSV-format).

Med hilsen
Jan Tore Remøy

Kontor: Kontor for kjøretøygodkjenning og registrering
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 6706 Etterstad, 0609 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Telefon: +47 24016356 e-post/Skype: [epostadresse]
http://www.vegvesen.no e-post: [Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Firmapost
Sendt: 17. august 2018 07:57
Til: Firmapost - VD <[epostadresse]>
Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Oppdatert liste over personlige bilskilt

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #666]]
Sendt: 17. august 2018 00:27
Til: Firmapost <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Oppdatert liste over personlige bilskilt

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Jeg stilte noen enkle spørsmål i forrige henvendelse. Purret så på den. Det har gått noen måneder uten at jeg har hørt noe. Kan dere besvare spørsmålene slik at jeg kan avklare om jeg kan (1) endre/begrense innsynshenvendelsen, (2) godta avslag på innsynshenvendelse eller (3) klage på avslag.

Gjentar spørsmålene:

---

I avslaget skriver dere "Inntil videre vil uthenting av de opplysningene du etterspør, innebære en manuell og tidkrevende operasjon som etter vår vurdering overskrider vilkåret om at «samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar», jf. offentleglova § 9."

Har da ett par spørsmål.
Hvor lang tid estimerer dere at en slik operasjon tar?
Hvilke deler består en slik operasjon av?
Ett databaseutdrag som inneholder mer enn personlig skilt er også ok å levere. Eventuelt at det leveres utdrag fra flere databaser som jeg selv må sette sammen.
Er det noen operasjoner som kan sløyfes ved at innsynshenvendelsen endres?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon