Ønsker innsyn i søknader om tippemidler

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg anmoder vennligst om innsyn i søknadene m/alle dokumenter og vedlegg om tippemidler for disse tre prosjektene:

Værstetorvet kunstisbane - ballbane
Anleggsnummer
54451
2017: 300000 kr
Totalt tilskudd
300000 kr
Byggeår
2015

Værstetorvet kunstisbane
Anleggsnummer
70473
2017: 1200000 kr
Totalt tilskudd
1200000 kr
Byggeår
2014

Fredrikstad stadion - Kunstgress
Anleggsnummer
20738
Tilskudd
2016: 1265000 kr
2015: 1265000 kr
2016: -158000 kr
2016: 805000 kr
Totalt tilskudd
3335000 kr
Byggeår
2014

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

19 Attachments

Hei! Se svar ang innsyn i søknader om tippemidler.