Nåværende og tidligere direktører for Vinmonopolet sine lønninger og lønnsøkninger

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære AS Vinmonopolet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Nåværende administrerende direktør og de fem siste toppsjefene i Vinmonopolet sine årslønninger, oppgitt i kroner, med navn og tidsrommet de var ledere i oppgitt.

– Lønnsøkninger med dato og beløp for overnevnte sjefer i løpet av periodene.

Ber om å få dette både som PDF og i Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Vinmonopolet Kundesenter, AS Vinmonopolet

Hei Mona Olsen

Takk for din e-post
Din henvendelse har blitt videresendt og du vil få svar så raskt som mulig.

Ha en fin dag

Med vennlig hilsen

Nina Østby
Leder kundesenter
  
AS VINMONOPOLET 
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
Tlf: 22 01 50 00
Web: www.vinmonopolet.no

Vinmonopolet er en miljøbedrift - vennligst ikke skriv ut denne e-posten.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1253]>
Sendt: søndag 8. juli 2018 13:05
Til: Vinmonopolet Kundesenter <[AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Nåværende og tidligere direktører for Vinmonopolet sine lønninger og lønnsøkninger

Kjære AS Vinmonopolet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Nåværende administrerende direktør og de fem siste toppsjefene i Vinmonopolet sine årslønninger, oppgitt i kroner, med navn og tidsrommet de var ledere i oppgitt.

– Lønnsøkninger med dato og beløp for overnevnte sjefer i løpet av periodene.

Ber om å få dette både som PDF og i Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1253]

Er [AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til AS Vinmonopolet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Sjølie, Hege, AS Vinmonopolet

2 Attachments

Viser til henvendelse av søndag 8. juli hvor du ber om innsyn i nåværende
og tidligere direktørers lønninger og lønnsøkninger.

 

Du har bedt om:

 

«Nåværende administrerende direktør og de fem siste toppsjefene i
Vinmonopolet sine årslønninger, oppgitt i kroner, med navn og tidsrommet
de var ledere i oppgitt.
Lønnsøkninger med dato og beløp for overnevnte sjefer i løpet av
periodene.» Du har også bedt om at dette oversendes i både Excell og
PDF-format.

 

Vi har sammenstilt de etterspurte opplysningene i den grad vi har dem. Vi
har oversikt over lønn og lønnsutvikling for dagens administrerende
direktør, samt de to foregående. Vi har dessverre ingen tall tilgjengelige
i våre systemer for de to direktørene som var tilsatt før 1997, [1]Kjell
Kristensen (1992–1993) og [2]Kjell Frøyslid (1993–1996).

Opplysningene følger vedlagt i Excell og PDF-format.

 

 

Hege Sjølie
Jurist
 

AS VINMONOPOLET
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Mobil: 916 81 662
Web: [3]www.vinmonopolet.no  

 

References

Visible links
1. https://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Kris...
2. Kjell Frøyslid (siden finnes ikke)
https://no.wikipedia.org/w/index.php?tit...
3. http://www.vinmonopolet.no/

Kjære Sjølie, Hege,

Ryddig. Takk. Er det noen spesiell grunn til at dere har så enormt store lederlønninger sammeliknet med andre institusjoner som finansieres av skattebetalerne? Om øverste leder begrenset seg til samme lønn som Erna Solberg kunne ti butikksjefer fått en lønnsøkning på hundre tusen.

Det er forøvrig en del lavt betalte butikksjefer, og alle nederst på listen er kvinner. Er det noen spesiell grunn til det? Hvordan forhold har Vinmonopolet til bruk av prosentstillinger og midlertidige ansettelser?

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Vinmonopolet Kundesenter, AS Vinmonopolet

1 Attachment

 

Hei,

Og takk for henvendelse.

 

Vinmonopolets administrerende direktør kommer et stykke ned på listen over
lønn til toppledere i statlige selskaper:

[1]https://www.dn.no/nyheter/2018/06/12/080...

 

57 prosent av butikksjefene våre er kvinner. En butikksjef sin lønn er
knyttet opp mot hvor stor butikken vår er, og er årsaken til at
lønnsnivået til butikksjefene varierer en del. At 7 av de 10 nederst på
listen er kvinner (og ikke 6 av 10 som ville vært helt representativt) er
nok mer en tilfeldighet.

 

Vennlig hilsen

 

Halvor Bing Lorentzen

Direktør Kommunikasjon og samfunnsansvar

  

AS VINMONOPOLET 

Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo

Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Web: [2]www.vinmonopolet.no

 

[3]cid:17F6A5D9-D50E-4482-83B6-D8AFD8E8702F

 

References

Visible links
1. https://www.dn.no/nyheter/2018/06/12/080...
2. http://www.vinmonopolet.no/

Kjære Vinmonopolet Kundesenter,

Takk.

Jeg synes allikevel dette er for høyt, jeg synes ikke det er greit at hun får så høy lønn med mine skattepenger. Ikke i det hele tatt.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen