Lovdata liste over saker

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Gratis Rettskilder

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Hei ber med dette om innsyn i en liste over alle deres saker/dokumenter som gjelder lovdata fra tidenes morgen til dags dato. Ber om at dere skaffer en oversikt over hva som ligger hos riksarkivet.

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Gratis Rettskilder

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Purrer på svar på Innsynsbegjæring

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Journalpost 18/5303-2 Svar på begjæring om innsyn etter Offentleglova - Lovdata liste over saker ble ekspedert til følgende mottakere:
--------------------------------------------------------------------------------
Oppsummering: 1 av 1 mottakere ble ekspedert
Utført den 14.10.2018 kl. 18:37 av «Innsyn»
Epost (1)
Ekspedering ble utført via Epost til Gratis Rettskilder
Utført med «SMTP: jdvi150.jd.dep.no»
Utført av «Innsyn»
Følgende dokumenter ble ekspedert:
Svar på innsynsbegjæring.Pdf
Vedlegg (2)
Oversikt_journalliste_lovdata 2.Pdf
Oversikt_sak_lovdata.Pdf

Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring.

Vennlig hilsen

Innsyn
Seksjon for dokumentforvaltning
Justis- og beredskapsdepartementet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Gratis Rettskilder <[FOI #1386 email]>
Sendt: tirsdag 23. oktober 2018 10.57
Til: Postmottak JD <[Ministry of Justice and Public Security request email]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lovdata liste over saker

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Purrer på svar på Innsynsbegjæring

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

Vår ref: 18/5303

 

Din henvendelse vil bli behandlet så fort som mulig. Det må påberegnes
lengre saksbehandlingstid enn normalt på grunn av innsynskravets utforming
og omfang.

 

Med vennlig hilsen

 

Innsyn
Seksjon for dokumentforvaltning
[1][epostadresse]

 

P Tenk miljø - Redd et tre!

Ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.

 

 

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 13/4658-8 Endring av forskrift om medisinsk utstyr - elektroniske bruksanvisninger
Dokument: Forskriftsendring vedr elektronisk bruksanvisning - Publisert på Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7319-1 Lovdata - Tilgang til gratis forskrifter
Dokument: Lovdata - Gjeldende forskrifter er ikke lenger gratis tilgjengelige

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

4 Attachments

Sak: 13/7515-3 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7515-4 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Foreløpig svar på innsynsbegjæring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7515-9 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Angående krav om innsyn i Lovdatas postjournal

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 13/7515-7 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Spørsmål om saksbehandlingstid av innsynskrav - Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7515-8 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Notat om hvorvidt offentlighetsloven gjelder for stiftelsen Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7515-10 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Innhenting av saksdokumenter - Sak om Lovdata er omfattet av offentleglova

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

15 Attachments

Sak: 13/7515-13 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Innhenting av saksdokumenter - Sak om Lovdata er omfattet av offentleglova

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7515-11 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Angående innsynssaken i postjournalen til Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7515-12 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Angående innsynssaken i postjournalen til Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7515-14 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Sak om innsyn i Lovdatas postjournal - kopi av brev til Kommunal rapport v/Vegard Førland Venli

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 13/7515-15 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Sak om innsyn i Lovdatas postjournal - kopi av brev til Kommunal rapport v/Vegard Førland Venli

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 13/5922-5 Nedleggelse av Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) som særorgan i politiet
Dokument: Kunngjøring i Norsk Lovtidend kgl.res nr. 41 av 4. oktober 2013

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 13/7515-16 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Innsynskrav - internt notat om Lovdata - Kopi av svarbrev til Vegard Venli

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7261-21 Høring - Endringer i grenseforordningen (Schengen Border Code)
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/4681-34 Høring - Forskrift om prøveordning med elektronisk kommunikasjon med domstolene
Dokument: Kunngjøring av forskrift

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 13/7515-18 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Krav om innsyn i internt notat om Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7515-19 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Svar på innsyn i internt notat om Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 13/3364- Fakturering ved redigering av Norsk Lovtidend
Dokument: Underskrevet avtale om produksjon av Norsk Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/1382-2 Endring i utlendingsinternatforskriften
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 12/2341-2 Kgl res om endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven
Dokument: Underretning til Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/4681-33 Høring - Forskrift om prøveordning med elektronisk kommunikasjon med domstolene
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/2892-1 Kunngjøring av Stortingets vedtak 13052014 om endringer i Grunnloven
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/6433-1 Kgl res om ikrafttredelse av lov 15082014 nr 58 om endr i patentloven og fastsetting av forskrift om endr i patentforskriften
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

4 Attachments

Sak: 10/4241-40 Se 200907962 - Svalbardbudsjettet 2011
Dokument: Kunngjøring i Norsk Lovtidend - To vedtak - Formues- og inntektsskatt mv til Svalbard for inntektsåret 2011 - Avgift av kull som utføres fra Svalbard for budsjetterminen 2011

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/4241-42 Se 200907962 - Svalbardbudsjettet 2011
Dokument: Kunngjøring i Norsk Lovtidend - Bekreftelse på mottak

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/6596-1 Forarbeid (statsrådsforedrag) til Advokatforskriften
Dokument: Forarbeid (statsrådsforedrag) til advokatforskriften

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

Sak: 11/5127-1 Lovdatas reservedriftsløsning
Dokument: Lovdatas reservedriftsløsning

Dykkar krav om innsyn i dokument er avslått med heimel i Offl. § 24 3. ledd 1. punktum

Meirinnsyn er vurdert, jf. offentleglova § 11.

Avslag på innsynskrav kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32.
Ei eventuell klage skal sendast til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningslova § 32. Klageinstansen er Kongen i statsråd.

Vi gjer merksam på at dersom klaga blir handsama av Kongen i statsråd, mistar klagaren retten til å klage saka inn for Sivilombodsmannen, jf. lov om Stortingets ombodsmann for forvaltninga § 4 andre ledd bokstav b.

Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 12/4872-1 Dommer og lovdata
Dokument: Henvendelse om dommer og lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/7868-2 Endring av forskrift til stiftelsesloven - satser for gebyr og avgift
Dokument: Kunngjøring i Norsk Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/12383-2 Henvendelse om Lovdatas praksis - Høyesteretts avgjørelser
Dokument: Henvendelse angående Lovdata - Oversendelse

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

4 Attachments

Sak: 13/4553-1 Endring i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven
Dokument: Melding til Lovdata om endring av forskrift om konkursregisteret og kunngjøring etter konkursloven

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/4847-4 Endringer i passforskriften
Dokument: Kvittering fra Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/1920-7 Endring i tapsforskriften som følge av økt fartsgrense til 110 km/t
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

4 Attachments

Sak: 12/6617-4 Forskrift om internasjonalt samarbeid i straffesaker mv
Dokument: Kunngjøring i norsk lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/2843-1 Se 200401238 - Lovdata - Justering av sats
Dokument: Justering av sats for redigering av Norsk Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/3018-1 Avtale - Norsk Lovtidend - Lovdata
Dokument: Avtale mellom Staten og Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 12/6617-3 Forskrift om internasjonalt samarbeid i straffesaker mv
Dokument: Kunngjøring i norsk lovtidend - Delvis ikraftsetting av Stortingets vedtak til lov 22072012 nr. 52 om endringer i utleveringsloven mm og fastsettelse av forskrift om internasjonalt samarbeid i straffesaker

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/3018-4 Avtale - Norsk Lovtidend - Lovdata
Dokument: Fakturering av Norsk Lovtiden

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

Sak: 14/4063-1 Politianmeldelse av Stortinget ved biblioteket
Dokument: Politianmeldelse av Stortinget ved biblioteket - menneskerettighetene tatt med i Grunnloven skriver lovdata.no

Dykkar krav om innsyn i dokument er avslått med heimel i Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Avslag på innsynskrav kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32.
Ei eventuell klage skal sendast til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningslova § 32. Klageinstansen er Kongen i statsråd.

Vi gjer merksam på at dersom klaga blir handsama av Kongen i statsråd, mistar klagaren retten til å klage saka inn for Sivilombodsmannen, jf. lov om Stortingets ombodsmann for forvaltninga § 4 andre ledd bokstav b.

Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/3018-2 Avtale - Norsk Lovtidend - Lovdata
Dokument: Avtale om produksjon av Norsk Lovtiden

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 10/2122-11 Se 200906394 - Høring - forslag til lov om endringer i lov 11 juni 1993 nr 101 om luftfart (luftfartsloven) og forslag til ny forskrift om fraktførerens ansvar for skade ved luftfrakt av passasjerer reisegods og gods
Dokument: Forskrift om fraktførerens ansvar for skade ved lufttransport av passasjerer - reisegods og gods - Kunnkjøring i Norsk Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/3216-1 Domssognsforskriften - Gjennomgang av domssognsinndeling og lagdømmeinndeling
Dokument: Vedtak om delvis ikrafttredelse av forskrift om domsssognsinndeling og lagdømmeinndeling fra 01012011 - Kopi av brev til Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 10/7515-3 Kunngjøring av grunnlovsvedtak - endr i Grunnloven §§ 30 - 61 - 100 og 106
Dokument: Resolusjon om kunngjøring av Grl-endringer - kunngjøring i Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

4 Attachments

Sak: 12/50-19 EU - Europeisk samarbeid på justis- og innenriksfeltet JAI - JHA -Arbeidsgruppe for visumspørsmål - VISA 2012
Dokument: Oversendelse til Lovdata for kunngjøring av endringer i Utlendingsforskriften § 3-4 og vedlegg 8 A

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/3523-114 Diverse forespørsler om forvaltningsrett
Dokument: Orientering vedrørende Lovdata, offentleglova og rett til informasjon om lover og annet regelverk

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/3523-193 Diverse forespørsler om forvaltningsrett
Dokument: Henvendelse vedrørende hva som finnes fritt tilgjengelig av regelverk på Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7515-17 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Etterlyser tilbakemelding - krav om innsyn i internt notat om Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 10/8871-3 Forslag fra velferdssekretæren til nytt velferdsreglement og tillitsmannsreglement for sivile vernepliktige
Dokument: Kunngjøring av delegeringsvedtak i Lovtidende

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/3523-194 Diverse forespørsler om forvaltningsrett
Dokument: Orientering om og henvisning til Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/1898-13 Departementsforeleggelse - utkast til lovproposisjon - endring i utlendingsloven § 97 - politiattest for ansatte i mottak (barneomsorgsattest)
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 12/7059-17 Forslag til forskriftsbestemmelse i medhold av utlendingslovens § 7 fjerde ledd annet punktum - PSTs tilgang til Datasystem for Utlendingssaker (DUF)
Dokument: Kunngjøring i Norsk Lovtidend - forskrift om endring i utlendingsforskriften (informasjonsutveksling)

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 14/840-4 Anmodning om endring av forskrift om håndtering av medisinsk utstyr og forskrift om elektroforetak og kvalifiasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
Dokument: Kopi av svar fra Lovdata og fra DSB til Statoil ASA om forskrift om autorisasjon av verksteder for reparasjon/ombygging mv av eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/2486-1 Domssogns- og lagdømmeinndeling
Dokument: Domssogns- og lagdømmeinndeling - Kunngjøring i Norsk Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/7515-4 Kunngjøring av grunnlovsvedtak - endr i Grunnloven §§ 30 - 61 - 100 og 106
Dokument: Resolusjon om kunngjøring av Grl-endringer - kunngjøring i Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 12/1942-9 Anmodning om høring - Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften)
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 12/5224-1 NOU 1974:17 - publisering på Lovdata - særskilt tillatelse
Dokument: NOU 1974:17 - publisering på Lovdata - særskilt tillatelse

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 12/5224-2 NOU 1974:17 - publisering på Lovdata - særskilt tillatelse
Dokument: NOU 1974:17 - publisering på Lovdata - særskilt tillatelse

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/5086-39 Høring - Endringer i grenseforordningen (Schengen Borders Code)
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 13/5868-2 Endring i forskrift 30092011 nr 978 om kartlegging av domfeltes behov for tiltak med sikte på å lette tilbakeføringen til et kriminalitetsfritt liv (BRIK)
Dokument: Melding til Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/3046-23 Delvis ikraftsetting av lov om endringer i straffeloven - straffegjennomføringsloven - konfliktrådsloven mfl og sanksjon og ikraftsetting av lov om konfliktrådsbehandling
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/4650-17 Se 200805882 - Passforskriften - endringer
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 12/4644-45 Klage på Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
Dokument: Ny henvendelse - kopi av menneskerettighetsloven fra Lovdata

Dykkar krav om innsyn i dokument er dels innvilga. Unntaket skjer med heimel i Offl. § 13 1. ledd jf. fvl. §13 1. ledd nr. 1

Avslag på på innsynskrav kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32.
Ei eventuell klage skal sendast til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningslova § 32.
Klageinstansen er Kongen i statsråd.

Vi gjer merksam på at dersom klaga blir handsama av Kongen i statsråd, mistar klagaren retten til å klage saka inn for Sivilombodsmannen, jf. lov om Stortingets ombodsmann for forvaltninga § 4 andre ledd bokstav b.

Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29.

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/7185- Bøtetjeneste (pilotprosjekt Troms fylke)
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/4704-32 Utfordringer relatert til søknader for faglærte som skal gå på norskkurs
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/5868-3 Endring i forskrift 30092011 nr 978 om kartlegging av domfeltes behov for tiltak med sikte på å lette tilbakeføringen til et kriminalitetsfritt liv (BRIK)
Dokument: Bekreftelse fra Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/4654-29 Forslag til endringer ved aupairordningen - au pair
Dokument: Orientering til Lovdata om endringer i utlendingsforskriften

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/4654-26 Forslag til endringer ved aupairordningen - au pair
Dokument: Orientering til Lovdata om endringer i utlendingsloven

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 13/5232-12 Høring - Forslag til endring i forskriften til straffegjennomføringsloven - møteplikt ved prøveløslatelse
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 12/2045-26 Høring - forslag til forskrift om utvidet muntlig behandling av saker etter voldsoffererstatningsloven
Dokument: Forskrift om muntlig konferanse av saker etter voldsoffererstatningsloven

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 13/3364-1 Fakturering ved redigering av Norsk Lovtidend
Dokument: Indeksjustering av sats for redigering av Norsk Lovtidend 1992 - 2012

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 13/3364-2 Fakturering ved redigering av Norsk Lovtidend
Dokument: Faktureringsgrunnlag - Norsk Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 13/3364-3 Fakturering ved redigering av Norsk Lovtidend
Dokument: Om fakturering av Norsk Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

Sak: 10/350-67 Se sak 200507170 - Styrkebrønnen ( Georgia )
Dokument: Lovdata

Dykkar krav om innsyn i dokument er avslått med heimel i UO:off.l.§13(1) jf fvl §13(1)nr1

Meirinnsyn er vurdert, jf. offentleglova § 11.

Avslag på innsynskrav kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32.
Ei eventuell klage skal sendast til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningslova § 32. Klageinstansen er Kongen i statsråd.

Vi gjer merksam på at dersom klaga blir handsama av Kongen i statsråd, mistar klagaren retten til å klage saka inn for Sivilombodsmannen, jf. lov om Stortingets ombodsmann for forvaltninga § 4 andre ledd bokstav b.

Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

Sak: 10/350-66 Se sak 200507170 - Styrkebrønnen ( Georgia )
Dokument: Lovdata

Dykkar krav om innsyn i dokument er avslått med heimel i Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Meirinnsyn er vurdert, jf. offentleglova § 11.

Avslag på innsynskrav kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32.
Ei eventuell klage skal sendast til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningslova § 32. Klageinstansen er Kongen i statsråd.

Vi gjer merksam på at dersom klaga blir handsama av Kongen i statsråd, mistar klagaren retten til å klage saka inn for Sivilombodsmannen, jf. lov om Stortingets ombodsmann for forvaltninga § 4 andre ledd bokstav b.

Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/350-66 Se sak 200507170 - Styrkebrønnen ( Georgia )
Dokument: Lovdata

Vi viser til Deres krav om innsyn. Vi har foretatt en fornyet vurdering av journalposten som vi tidligere har gitt avslag på. Innsyn innvilges etter den nye vurderingen og dokumentet følger lagt ved her.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/350-67 Se sak 200507170 - Styrkebrønnen ( Georgia )
Dokument: Lovdata

Vi viser til Deres krav om innsyn. Vi har foretatt en fornyet vurdering av journalposten som vi tidligere har gitt avslag på. Innsyn innvilges etter den nye vurderingen og dokumentet følger lagt ved her.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon