Lovdata bilag

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Justis- og beredskapsdepartementet, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Gratis Rettskilder

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,
Ber om alle bilag i regnskapet deres fra tidenes morgen til dags dato som gjelder overføringer til og fra lovdata.

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

Vi viser til deres henvendelser vedrørende innsyn datert 04.01.19, innsyn
etter Offentleglova - Lovdata bilag.

Henvendelsen vil bli behandlet så raskt som mulig, men på grunn av stor
arbeidsmengde må lengre saksbehandlingstid enn normalt påregnes. Du kan
forvente svar i løpet av uke 3.

Med vennlig hilsen
 
Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
Telefon: 22 24 90 90
[1][Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.regjeringen.no/jd

 

 

 

vis sitert seksjon