Lønnsnivået i Sykehuspartner

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Sykehuspartner,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger hos dere sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

SP PB Post, Sykehuspartner

Det bekreftes herved at Sykehuspartner HF har mottatt din innsynsbegjæring datert 22.06.2018.

Henvendelsen er videresendt for behandling og vil bli utlevert så snart den er klar.

Med vennlig hilsen
Sykehuspartner HF
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1090]>
Sendt: 22. juni 2018 07:54
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Sykehuspartner

Kjære Sykehuspartner,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger hos dere sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1090]

Er [sykehuspartner henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sykehuspartner? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

SP PB Post, Sykehuspartner

Viser til innsynsbegjæring ang. «Lønnsnivået i Sykehuspartner».

 

Se oversikt nedenfor:

 

Navn Stilling Lønn
Gro Jære Adm. direktør 1650000
Atle Økonomidirektør
Helle 1421200
Arild Programdirektør
Dregelid 1380000
Terje Direktør
Takle virksomhetsområde
Johnsen 1378000
Direktør
Axel Bull virksomhetsområde 1377000
Kenneth Direktør
Iversen virksomhetsområde 1350000
Geir Ove Direktør
Staalen virksomhetsområde 1324000
Siv HR-direktør
Halvorsen 1179000
Tore Konst. direktør
Hovden virksomhetsområde 1161585
Irene Konst. direktør
Thaule Virksomhetsstyring 965000

 

 

Med vennlig hilsen

Sykehuspartner HF

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

[2]www.sykehuspartner.no

 

 

________________________________________________________

 

Sykehuspartner HF

Post: Postboks 3562, 3007 Drammen

Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1090]>

Sendt: 22. juni 2018 07:54

Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Sykehuspartner

 

Kjære Sykehuspartner,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger hos dere sortert
fra høyeste årslønn og nedover.

 

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i
opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

 

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn
og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har dere ingen
hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #1090]

 

Er  [sykehuspartner henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Sykehuspartner? I så fall, vær så snill å ta kontakt med
oss ved å bruke dette skjemaet:

https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sykehuspartner.no/

Kjære Sykehuspartner,

Jeg skulle gjerne også hatt en oversikt som viser henholdsvis gjennomsnittlig lederlønn og gjennomsnittlig lønn til øvrige ansatte (uten navn og stilling). Kunne dere laget en oppstilling som viser det, er dere snille?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

SP PB Post, Sykehuspartner

Det bekreftes herved at Sykehuspartner HF har mottatt ditt tilleggsspørsmål vedr. innsynsbegjæring på lønnsnivået i Sykehuspartner HF.

Henvendelsen er videresendt for behandling og vil bli utlevert så snart den er klar.

Med vennlig hilsen
Sykehuspartner HF
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1090]>
Sendt: 22. juni 2018 22:00
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Sykehuspartner

Kjære Sykehuspartner,

Jeg skulle gjerne også hatt en oversikt som viser henholdsvis gjennomsnittlig lederlønn og gjennomsnittlig lønn til øvrige ansatte (uten navn og stilling). Kunne dere laget en oppstilling som viser det, er dere snille?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1090]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

SP PB Post, Sykehuspartner

Viser til tilleggsspørsmål til innsynsbegjæring mottatt 22. juni 2018 og oversender følgende:

Gjennomsnittlig lederlønn 826.057,-
Gjennomsnittlig lønn til øvrige ansatte 568.038,-

Med vennlig hilsen
Sykehuspartner HF
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1090]>
Sendt: 22. juni 2018 22:00
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Sykehuspartner

Kjære Sykehuspartner,

Jeg skulle gjerne også hatt en oversikt som viser henholdsvis gjennomsnittlig lederlønn og gjennomsnittlig lønn til øvrige ansatte (uten navn og stilling). Kunne dere laget en oppstilling som viser det, er dere snille?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1090]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære SP PB Post,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Sykehuspartner,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

SP PB Post, Sykehuspartner

Hei

Det bekreftes at Sykehuspartner HF har mottatt din e-post. Henvendelsen vil bli videresendt den rette avdeling for behandling. Vanlig saksbehandlingstid må beregnes selv om henvendelsen er sendt via e-post.

Med vennlig hilsen
Sykehuspartner HF
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1090]>
Sendt: 8. juli 2018 17:19
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Sykehuspartner

Kjære Sykehuspartner,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1090]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

SP PB Post, Sykehuspartner

Hei,

Viser til mottatt krav om innsyn. På grunn av ferieavvikling vil det ta noe tid før vi får klargjort informasjon/dokumentene til deg.

Med vennlig hilsen
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

SYKEHUSPARTNER HF
Postboks 3562, 3007 Drammen
http://www.sykehuspartner.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1090]>
Sendt: 8. juli 2018 17:19
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Sykehuspartner

Kjære Sykehuspartner,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1090]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sykehuspartner sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Sykehuspartner».

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

SP PB Post, Sykehuspartner

Hei

Det bekreftes at Sykehuspartner HF har mottatt din e-post. Henvendelsen vil bli videresendt den rette avdeling for behandling. Vanlig saksbehandlingstid må beregnes selv om henvendelsen er sendt via e-post.

Med vennlig hilsen
Sykehuspartner HF
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1090]>
Sendt: 10. juli 2018 19:42
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Sykehuspartner

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sykehuspartner sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Sykehuspartner».

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1090]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

SP PB Post, Sykehuspartner

Det bekreftes herved at Sykehuspartner HF hr mottatt med dette å ha mottatt klage på innsynsbegjæring datert 8. juli 2018

Henvendelsen vil bli videresendt

Med vennlig hilsen

Sykehuspartner HF
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1090]>
Sendt: 10. juli 2018 19:42
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Sykehuspartner

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sykehuspartner sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Sykehuspartner».

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1090]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

SP PB HR Avdelingen, Sykehuspartner

1 Attachment

Sykehuspartner HF viser til din innsynsbegjæring av 08.07.2018 om
lønnsnivået i helseforetaket.

Grunnlaget for innsynsbegjæringen er å finne i Lov om rett til innsyn i
dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 9.

 

Vedlagt i Microsoft Excel-format finner du en oversikt over:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode

 

– Årslønn og navn på helseforetakets tre siste øverste ledere, samt
lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode

 

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke
er lederstillinger

 

 

Med vennlig hilsen
Lisa Iversen Vrettos
Seniorkonsulent – HR og HMS
________________________________________________________

Sykehuspartner HF " - en partner for helsetjenester i utvikling"
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Kontor: Hoffsveien 1d, 0275 Oslo
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

P Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig!