Lønnsnivå ved Sørlandet sykehus HF

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Sørlandet sykehus HF,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger ved sykehuset sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har sykehuset ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Nina Føreland, Sørlandet Sykehus HF

Hei
God morgen

Oversender lønn pr januar 2018 for SSHF sin foretaksgruppe:

Navn Stilling Årslønn
Jan Roger Olsen Administrerende direktør 1 763 000
Nina Hope Iversen Klinikkdirektør Klinikk for somatikk Kristiansand 1 430 900
Oddvar Sæther Klinikkdirektør Klinikk for psykisk helse 1 403 500
Vegard Øksendal Haaland Kst. klinikkdirektør Klinikk for somatikk Flekkefjord 1 310 000
Berit Grønning Nielsen Klinikkdirektør Klinikk for somatikk Arendal 1 308 200
Per Engstrand Fagdirektør 1 307 400
Per Bertil Qvarnstrøm Økonomidirektør 1 264 730
Siri Tønnessen Klinikkdirektør Medisinsk serviceklinikk 1 203 400
Per W Torgersen Teknologidirektør 1 143 100
Nina Føreland Organisasjonsdirektør 1 141 700
Espen Jarle Hansen Klinikkdirektør Prehospitale tjenester 1 124 200

mvh
Nina Føreland

Organisasjonsdirektør | +47 988 47 974 | [epostadresse]
Organisasjonsavdelingen | Postboks 416, 4604 Kristiansand | www.sshf.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1077]]
Sendt: 22. juni 2018 00:34
Til: SSHF PB Postmottak, Felles
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå ved Sørlandet sykehus HF

Kjære Sørlandet sykehus HF,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger ved sykehuset sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har sykehuset ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1077]

Er [Sørlandet Sykehus HF henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sørlandet Sykehus HF? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Nina Føreland,

Er det ingen andre som har noen form for lederansvar ved sykehuset enn de du listet opp her? Tenker ikke da kun på dem som har personalansvar, men alle former for ledere.

Kunne jeg også fått oppgitt årslønnen til Øistein Kristensen og Helga Tveit?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kåre Smith Heggland, Sørlandet Sykehus HF

2 Attachments

Hei

Vedlagt oversendes liste med oversikt over lønn til våre ledere. Årslønn
som er oppgitt gjelder for hel stilling.

 

Øistein Kristensen er pensjonist og mottar ikke fastlønn fra Sørlandet
sykehus.

Helga Tveit har en årslønn som tilsvarer 767 500 i hel stilling.

 

Kåre Smith Heggland
Rådgiver | +47 38 07 44 54 | +47 957 96 771 |
[1][epostadresse]

[2]https://sshf.no/PublishingImages/Logo/Lo...
Organisasjonsavdelingen | Postboks 416, 4604 Kristiansand | [3]www.sshf.no

Fra: rusinnsyn <[4][Innsyns-e-postadresse #1077]>
Dato: 29. juni 2018 kl. 05.26.27 CEST
Til: Nina Føreland <[5][epostadresse]>
Emne: Re: 18/06296-1 - Innsynsbegjæring - Lønnsnivå ved Sørlandet
sykehus HF

Kjære Nina Føreland,

Er det ingen andre som har noen form for lederansvar ved sykehuset enn
de du listet opp her? Tenker ikke da kun på dem som har personalansvar,
men alle former for ledere.

Kunne jeg også fått oppgitt årslønnen til Øistein Kristensen og Helga
Tveit?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon

Kjære Kåre Smith Heggland,

Tusen takk.

Øistein Kristensen er pensjonist.

Men dere tillater ham allikevel å delta i arbeide med cannabis for sykehuset?

Det henger ikke på greip.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kjære Sørlandet Sykehus HF,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Astrid Lillemoen, Sørlandet Sykehus HF

Viser til deres innsynskrav.
Henvendelsen er oversendt saksbehandler Vigdis Baade Ringstad og er under behandling. Det er behov for noe mer saksbehandlingstid for å kunne besvare forespørselen.

Vennlig hilsen

Astrid Lillemoen
Seksjonsleder |+47 99460011 | [epostadresse]
Arkiv- og dokumentasjon | Postboks 416, 4604 Kristiansand | www.sshf.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn <[Innsyns-e-postadresse #1077]>
Sendt: 8. juli 2018 17:27
Til: SSHF PB Postmottak, Felles <[Sørlandet Sykehus HF henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå ved Sørlandet sykehus HF

Kjære Sørlandet Sykehus HF,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1077]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Anne Grethe Tellefsen Vhile, Sørlandet Sykehus HF

2 Attachments

Vedrørende innsynsbegjæring

 

Det vises til tidligere korrespondanse i saken, senest ved brev datert
8.7.18 hvor det bes om ytterligere opplysninger.

 

Vedlagt oversikt over lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin
ansettelsesperiode, samt gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte
stillingskoder som ikke er lederstillinger.

 

Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger
forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode har vi ikke
anledning til å levere. Vi har ikke mulighet for å utarbeide disse
oversiktene da det kreves mer tidkrevende manuelle operasjoner.
Personalportalen som er vårt elektroniske system på området ble ikke
iverksatt før i 2004.

 

 

Vedlegg: Lønnsutvikling direktør, gjennomsnittlig nåværende årslønn

 

 

Med vennlig hilsen

 

Anne Grethe Vhile

 

Personalsjef |+47 3812 5362  | +47 95120004 | [1][epostadresse]

[2]<image001.png>

Organisasjonsavdelingen | Postboks 416, 4604 Kristiansand | [3]www.sshf.no

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.sshf.no/
3. http://www.sshf.no/