Korrespondanse utført av Helse Sør Øst direktør for bygg- og eiendom Steinar Frydenlund

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Ber med dette om en oversikt over hvilke dokumenter direktør for bygg- og eiendom Steinar Frydenlund har sendt og mottatt i perioden 1. januar 2017 til 1. mars 2019 som har blitt journalført.

Med vennlig hilsen,

bo2

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, HamarDet bekreftes herved at Helse Sør-Øst RHF har mottatt din e-post.
Henvendelsen vil bli videresendt den rette avdeling for behandling. Vanlig
saksbehandlingstid må beregnes selv om henvendelsen er sendt via e-post.

 

Helse Sør-Øst RHF har iht personopplysningsforskriften og Norm for
informasjonssikkerhet ikke anledning til å gi svar som inneholder
helseopplysninger pr e-post. Vi vil derfor besvare din henvendelse i brevs
form. Vi ber derfor om at du sender oss din fullstendige postadresse, og
gjerne også telefonnummer slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for
ytterligere opplysninger.

 

Helse Sør-Øst RHF gjør oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter
som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Vi vil derfor
oppfordre deg til å ikke bruke e-post som inneholder sensitive
opplysninger.  

 

Dette er en automatisk opprettet e-post, vennligst ikke svar på denne.

 

 

Med vennlig hilsen

Helse Sør-Øst RHF

Dokumentsenter

[1]www.helse-sorost.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.helse-sorost.no

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

1 Attachment

Helse Sør-Øst RHF viser til innsynsbegjæringen.
Vedlagt dokumentoversikt.

Med vennlig hilsen

Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Parkgata 36 Hamar
[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
www.helse-sorost.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: bo2 <[Innsyns-e-postadresse #1549]>
Sendt: 1. mars 2019 20:34
Til: HSORHF PB Postmottak <[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Korrespondanse utført av Helse Sør Øst direktør for bygg- og eiendom Steinar Frydenlund

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Ber med dette om en oversikt over hvilke dokumenter direktør for bygg- og eiendom Steinar Frydenlund har sendt og mottatt i perioden 1. januar 2017 til 1. mars 2019 som har blitt journalført.

Med vennlig hilsen,

bo2

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1549]

Er [Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Helse Sør-Øst RHF, Hamar? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------