Korrespondanse mellom UD og FORUT

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Utenriksdepartementet,

Ber om innsyn i all kommunikasjon mellom FORUT og UD i følgende saker og saksomslag/dokumentliste for sakene. I de av sakene som gjelder FORUT sitt arbeide eller FORUT spesifikt ber jeg om innsyn i alle dokumentene i saken.

2017/6113, 2015/11111, 2015/14866, 2014/10637, 2015/5027, 2013/767, 2014/10118, 2014/6148, 2011/3315, 2011/3315, 2012/2634, 2011/15578, 2011/8742, 2011/9768, 2011/475, 2011/484, 2011/446, 2011/6596, 2011/443, 2011/3151, 2011/1635.

Dersom det er behov for en avgrensning kan jeg begrense meg til innsyn i dokumentene i disse sakene som beskrevet i første avsnitt i perioden 2015-2017.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

UDs Innsynsteam, Utanriksdepartementet

Hei -
Bekrefter å ha mottatt dette innsynskravet. På grunn av den store mengden, vil det ta noe tid å behandle alle.
Vi benytter også anledningen du beskriver til å avgrense innsyn i dokumentene i disse sakene som beskrevet i første avsnitt i perioden 2015-2017.

Mvh
UDs innsynsteam

vis sitert seksjon

Langsholt, Kristin Hoem, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Med hilsen

 

[1]cid:image003.png@01D1A094.913A0E00 Kristin Hoem Langsholt

Seniorrådgiver / Senior
Adviser

Utenriksdepartementet -
Norwegian Ministry of
Foreign Affairs

Seksjon for humanitære
spørsmål – Section for
Humanitarian Affairs

Mobile: +47 917 99 464

Office: +47 23 95 15 20

[2]www.government.no/mfa

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.government.no/mfa

Langsholt, Kristin Hoem, Utanriksdepartementet

4 Attachments

Med hilsen

 

 

[1]cid:image003.png@01D1A094.913A0E00 Kristin Hoem Langsholt

Seniorrådgiver / Senior
Adviser

Utenriksdepartementet -
Norwegian Ministry of
Foreign Affairs

Seksjon for humanitære
spørsmål – Section for
Humanitarian Affairs

Mobile: +47 917 99 464

Office: +47 23 95 15 20

[2]www.government.no/mfa

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.government.no/mfa

Langsholt, Kristin Hoem, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Med hilsen

 

 

[1]cid:image003.png@01D1A094.913A0E00 Kristin Hoem Langsholt

Seniorrådgiver / Senior
Adviser

Utenriksdepartementet -
Norwegian Ministry of
Foreign Affairs

Seksjon for humanitære
spørsmål – Section for
Humanitarian Affairs

Mobile: +47 917 99 464

Office: +47 23 95 15 20

[2]www.government.no/mfa

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.government.no/mfa

Langsholt, Kristin Hoem, Utanriksdepartementet

4 Attachments

Med hilsen

 

 

[1]cid:image003.png@01D1A094.913A0E00 Kristin Hoem Langsholt

Seniorrådgiver / Senior
Adviser

Utenriksdepartementet -
Norwegian Ministry of
Foreign Affairs

Seksjon for humanitære
spørsmål – Section for
Humanitarian Affairs

Mobile: +47 917 99 464

Office: +47 23 95 15 20

[2]www.government.no/mfa

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.government.no/mfa

Langsholt, Kristin Hoem, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Med hilsen

 

 

[1]cid:image003.png@01D1A094.913A0E00 Kristin Hoem Langsholt

Seniorrådgiver / Senior
Adviser

Utenriksdepartementet -
Norwegian Ministry of
Foreign Affairs

Seksjon for humanitære
spørsmål – Section for
Humanitarian Affairs

Mobile: +47 917 99 464

Office: +47 23 95 15 20

[2]www.government.no/mfa

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.government.no/mfa

Langsholt, Kristin Hoem, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Med hilsen

 

 

[1]cid:image003.png@01D1A094.913A0E00 Kristin Hoem Langsholt

Seniorrådgiver / Senior
Adviser

Utenriksdepartementet -
Norwegian Ministry of
Foreign Affairs

Seksjon for humanitære
spørsmål – Section for
Humanitarian Affairs

Mobile: +47 917 99 464

Office: +47 23 95 15 20

[2]www.government.no/mfa

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.government.no/mfa

Langsholt, Kristin Hoem, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Med hilsen

 

 

[1]cid:image003.png@01D1A094.913A0E00 Kristin Hoem Langsholt

Seniorrådgiver / Senior
Adviser

Utenriksdepartementet -
Norwegian Ministry of
Foreign Affairs

Seksjon for humanitære
spørsmål – Section for
Humanitarian Affairs

Mobile: +47 917 99 464

Office: +47 23 95 15 20

[2]www.government.no/mfa

 

 

References

Visible links
2. http://www.government.no/mfa

Nesvåg, Stein Inge, Utanriksdepartementet

2 Attachments

Hei,

 

Viser til bestilling av saksdokument ref 60469.  Vedlagt følger kopi av
dokumentet.

 

Vennlig hilsen,

 

 

 

[1]cid:image001.png@01D19AFA.E07DFE30 Stein Inge Nesvåg

Seniorrådgiver /
Senior Adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
FN-politikk – Section
for UN Policy

Mobile: +47 977 33
190

Office: +47 23 95 01
66

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Seksjon for global sikkerhet og nedrustning, Utanriksdepartementet

6 Attachments

Til

Mimesbrønn,

 

16/8510-1 Søknad, Nedrustning og anti-terror. Stiftelsen Golden Colombia -
Kriminalitet og radikalisering: sammenheng, tiltak og intervensjoner - NOK
120.000

 

Vedlagt er etterspute dokumenter:

 

·         Følgemail til søknad fra Golden Colombia

·         Søknadsskjema

·         Vedlegg 1 – kopi av invitasjon

·         Vedlegg 2 – program for foredrag

·         Saksomslag UD

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

[1]cid:image001.png@01D341BB.6DF13350 Camilla Dannevig

Underdirektør /
Deputy Director

Utenriksdepartementet
/ Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for global
sikkerhet og
nedrustning /

Section for Global
Security and
Disarmament

Mobile: +47 918 653
70

Office:   +47 239 515
02

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Mjøs, Dagny, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Hei,

 

Det vises til innsynsbegjæring 50462. Det begjæres om innsyn i ett
hoveddokument og et vedlegg. Begge dokumentene utgis i sin helhet.

 

Mvh

Dagny Mjøs

Mjøs, Dagny, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Hei,

Det vises til innsynsbegjæring 50463. Det begjæres om innsyn i ett
hoveddokument og et vedlegg. Begge dokumentene utgis i sin helhet.

 

Mvh

Dagny Mjøs

 

Mjøs, Dagny, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Hei,

 

Det vises til innsynsbegjæring 50464. Det begjæres om innsyn i ett
hoveddokument og et vedlegg. Begge dokumentene utgis i sin helhet.

 

Mvh

Dagny Mjøs

 

Mjøs, Dagny, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Hei,

 

Det vises til innsynsbegjæring 50465. Det begjæres om innsyn i ett
hoveddokument og et vedlegg. Begge dokumentene utgis i sin helhet.

 

Mvh

Dagny Mjøs

 

Mjøs, Dagny, Utanriksdepartementet

2 Attachments

Hei,

 

Det vises til innsynsbegjæring 50466. Det begjæres om innsyn i ett
dokument. Dokumentet utgis i sin helhet.

 

Mvh

Dagny Mjøs

 

Juridisk team, Utanriksdepartementet

4 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image003.png@01D34372.5985F3C0 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

From: UDs Innsynsteam
Sent: mandag 9. oktober 2017 13:49
To: Seksjon for tilskuddsforvaltning
<[epostadresse]>
Subject: INNSYN 60468 - 17/6113-31 Klage på saksbehandlingstid vedrørende
anke på avslag om informasjonsstøtte
Importance: High

 

 

 

Bestilling av saksdokumenter:

 

Vedlagt følger skjema og dokumenter til vurdering for innsyn.
Saksbehandler sender svar direkte til journalist/bestiller med kopi til
UDs Innsynsteam ([6][epostadresse]).

 

Det er ikke nødvendig å fylle ut skjema ved svar til bestiller, men
skjema inneholder opplysninger for å kunne besvare innsynsanmodningen (bl.
a. bestillers navn og e-postadresse).

 

Vennligst referer alltid til innsynsnr. i subject-feltet i e-posten.

 

1.       Innsyn skal besvares innen 3 virkedager.

 

2.       Følgende opplyses til innsynsanmoder:

a.      Presis lovhjemmel for avslag eller sladd.  Oversikt over de
hyppigst benyttede hjemlene (§) ses av skjema.

b.        Hver fil skal behandles som et selvstendig dokument (jf.
Offentleglovas dokumentbegrep).

Eks: Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoved
dokument  og to vedlegg:

·         Hoveddokumentet vurderes og blir utlevert i sin helhet.

·         Vedlegg nr. 1 vurderes og blir sladdet iht. til Offl. §
20,1.Ledd,b)

·         Vedlegg nr. 2 vurderes og blir unntatt i sin helhet iht. Offl.
§§ 20, 1.ledd og 12,c)

c.       Informer om klageadgang. Følgende tekst skal alltid tas med ved
avslag eller delvis avslag på innsyn: «Ved avslag kan det kreves
grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31,
2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med OFFL §
32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av forvaltningsloven § 29, 1. ledd
og er 3 uker fra mottak av avslaget.».

d.      Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

3.       Ved sladding av dokumenter: bruk svart tusj som dekker godt og
kopier deretter dokumentet før det skannes inn.

4.       Dersom innsynbehandlingen blir forsinket (utover 3 virkedager)
gis midlertidig svar tilbake til bestiller.

 

 

Spørsmål vedr. praktisering av Off.lova og utfylling av bestillingsskjema
kan rettes til UDs Innsynsteam e-post:  [7][epostadresse]

 

Med vennlig hilsen

UDs Innsynsteam

[8][epostadresse]

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02017006113#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[epostadresse]
8. mailto:[epostadresse]

Juridisk team, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D34372.DA0C0570 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Juridisk team, Utanriksdepartementet

5 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D34373.0A19A830 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Juridisk team, Utanriksdepartementet

6 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D34373.4EC59CF0 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Juridisk team, Utanriksdepartementet

5 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D34373.85B10FB0 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Juridisk team, Utanriksdepartementet

6 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D34373.B2822510 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Juridisk team, Utanriksdepartementet

5 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D34373.DDEC0950 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

From: UDs Innsynsteam
Sent: mandag 9. oktober 2017 12:17
To: Seksjon for tilskuddsforvaltning
<[epostadresse]>
Subject: INNSYN 60440 - 17/10416-5 Svar: INNSYN 60320 - 17/10416-3
Klagevedtak - FORUT
Importance: High

 

 

 

Bestilling av saksdokumenter:

 

Vedlagt følger skjema og dokumenter til vurdering for innsyn.
Saksbehandler sender svar direkte til journalist/bestiller med kopi til
UDs Innsynsteam ([6][epostadresse]).

 

Det er ikke nødvendig å fylle ut skjema ved svar til bestiller, men
skjema inneholder opplysninger for å kunne besvare innsynsanmodningen (bl.
a. bestillers navn og e-postadresse).

 

Vennligst referer alltid til innsynsnr. i subject-feltet i e-posten.

 

1.       Innsyn skal besvares innen 3 virkedager.

 

2.       Følgende opplyses til innsynsanmoder:

a.      Presis lovhjemmel for avslag eller sladd.  Oversikt over de
hyppigst benyttede hjemlene (§) ses av skjema.

b.        Hver fil skal behandles som et selvstendig dokument (jf.
Offentleglovas dokumentbegrep).

Eks: Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoved
dokument  og to vedlegg:

·         Hoveddokumentet vurderes og blir utlevert i sin helhet.

·         Vedlegg nr. 1 vurderes og blir sladdet iht. til Offl. §
20,1.Ledd,b)

·         Vedlegg nr. 2 vurderes og blir unntatt i sin helhet iht. Offl.
§§ 20, 1.ledd og 12,c)

c.       Informer om klageadgang. Følgende tekst skal alltid tas med ved
avslag eller delvis avslag på innsyn: «Ved avslag kan det kreves
grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31,
2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med OFFL §
32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av forvaltningsloven § 29, 1. ledd
og er 3 uker fra mottak av avslaget.».

d.      Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

3.       Ved sladding av dokumenter: bruk svart tusj som dekker godt og
kopier deretter dokumentet før det skannes inn.

4.       Dersom innsynbehandlingen blir forsinket (utover 3 virkedager)
gis midlertidig svar tilbake til bestiller.

 

 

Spørsmål vedr. praktisering av Off.lova og utfylling av bestillingsskjema
kan rettes til UDs Innsynsteam e-post:  [7][epostadresse]

 

Med vennlig hilsen

UDs Innsynsteam

[8][epostadresse]

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02017010416#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[epostadresse]
8. mailto:[epostadresse]

Juridisk team, Utanriksdepartementet

6 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D34374.123F1DF0 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

From: UDs Innsynsteam
Sent: mandag 9. oktober 2017 12:16
To: Seksjon for tilskuddsforvaltning
<[epostadresse]>
Subject: INNSYN 60439 - 17/10416-4 INNSYN 60320 - 17/10416-3 Klagevedtak -
FORUT
Importance: High

 

 

 

Bestilling av saksdokumenter:

 

Vedlagt følger skjema og dokumenter til vurdering for innsyn.
Saksbehandler sender svar direkte til journalist/bestiller med kopi til
UDs Innsynsteam ([6][epostadresse]).

 

Det er ikke nødvendig å fylle ut skjema ved svar til bestiller, men
skjema inneholder opplysninger for å kunne besvare innsynsanmodningen (bl.
a. bestillers navn og e-postadresse).

 

Vennligst referer alltid til innsynsnr. i subject-feltet i e-posten.

 

1.       Innsyn skal besvares innen 3 virkedager.

 

2.       Følgende opplyses til innsynsanmoder:

a.      Presis lovhjemmel for avslag eller sladd.  Oversikt over de
hyppigst benyttede hjemlene (§) ses av skjema.

b.        Hver fil skal behandles som et selvstendig dokument (jf.
Offentleglovas dokumentbegrep).

Eks: Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoved
dokument  og to vedlegg:

·         Hoveddokumentet vurderes og blir utlevert i sin helhet.

·         Vedlegg nr. 1 vurderes og blir sladdet iht. til Offl. §
20,1.Ledd,b)

·         Vedlegg nr. 2 vurderes og blir unntatt i sin helhet iht. Offl.
§§ 20, 1.ledd og 12,c)

c.       Informer om klageadgang. Følgende tekst skal alltid tas med ved
avslag eller delvis avslag på innsyn: «Ved avslag kan det kreves
grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31,
2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med OFFL §
32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av forvaltningsloven § 29, 1. ledd
og er 3 uker fra mottak av avslaget.».

d.      Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

3.       Ved sladding av dokumenter: bruk svart tusj som dekker godt og
kopier deretter dokumentet før det skannes inn.

4.       Dersom innsynbehandlingen blir forsinket (utover 3 virkedager)
gis midlertidig svar tilbake til bestiller.

 

 

Spørsmål vedr. praktisering av Off.lova og utfylling av bestillingsskjema
kan rettes til UDs Innsynsteam e-post:  [7][epostadresse]

 

Med vennlig hilsen

UDs Innsynsteam

[8][epostadresse]

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02017010416#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[epostadresse]
8. mailto:[epostadresse]

Juridisk team, Utanriksdepartementet

4 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D34374.46212140 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Juridisk team, Utanriksdepartementet

4 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D34374.640DA700 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Juridisk team, Utanriksdepartementet

4 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D34374.82D1C810 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Juridisk team, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Innsyn gis.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D34374.B2C35750 Katharina Kraak

Juridisk
fagdirektør/Senior
legal adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Unit

Juridisk team - Legal
team

Mobile: +47 947 88
294

Office: +47 23 95 07
18

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Benjaminsen, Linn Siri, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Vedlagt følger dokumenter som anmodet.

 

 

[1]cid:image001.png@01D34409.0BACE130 Linn S. Benjaminsen

Seniorrådgiver/Senior
Adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Section

Juridisk team – Legal
team

Mobile: +47 975 47
657

Office: +47 23 95 10
85

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Benjaminsen, Linn Siri, Utanriksdepartementet

2 Attachments

  • Attachment

    image001.png

    2K Download

  • Attachment

    Re Klage Avslag p s knad om prosjektst tte 2016 til Stiftelsen Golden Colombia 1501151 4 650639.pdf

    366K Download View as HTML

Vedlagt følger dokumenter som anmodet.

 

Mvh

 

[1]cid:image001.png@01D34409.42F62B60 Linn S. Benjaminsen

Seniorrådgiver/Senior
Adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Section

Juridisk team – Legal
team

Mobile: +47 975 47
657

Office: +47 23 95 10
85

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Benjaminsen, Linn Siri, Utanriksdepartementet

3 Attachments

Vedlagt følger dokumenter som anmodet.

 

Mvh

 

[1]cid:image001.png@01D34409.71F54450 Linn S. Benjaminsen

Seniorrådgiver/Senior
Adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Section

Juridisk team – Legal
team

Mobile: +47 975 47
657

Office: +47 23 95 10
85

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Benjaminsen, Linn Siri, Utanriksdepartementet

2 Attachments

Vedlagt følger dokument som anmodet.

 

Mvh

 

[1]cid:image001.png@01D34409.A99FE860 Linn S. Benjaminsen

Seniorrådgiver/Senior
Adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Section

Juridisk team – Legal
team

Mobile: +47 975 47
657

Office: +47 23 95 10
85

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Benjaminsen, Linn Siri, Utanriksdepartementet

2 Attachments

Vedlagt følger dokument som anmodet.

 

Mvh

 

[1]cid:image001.png@01D34409.D1F7F8C0 Linn S. Benjaminsen

Seniorrådgiver/Senior
Adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Section

Juridisk team – Legal
team

Mobile: +47 975 47
657

Office: +47 23 95 10
85

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Benjaminsen, Linn Siri, Utanriksdepartementet

2 Attachments

Vedlagt følger dokument som anmodet.

 

Mvh

 

[1]cid:image001.png@01D3442C.B6C770D0 Linn S. Benjaminsen

Seniorrådgiver/Senior
Adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
tilskuddsforvaltning
– Grant Management
Section

Juridisk team – Legal
team

Mobile: +47 975 47
657

Office: +47 23 95 10
85

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Kjære Benjaminsen, Linn Siri,

Tusen takk. Har vi fått alt vi ba om i denne henvendelsen?

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Benjaminsen, Linn Siri, Utanriksdepartementet

Hei,

Du har mottatt alle dokumenter som er arkivert på sak 16/456 samt saksomslag.

Mvh

Linn S. Benjaminsen
Seniorrådgiver/Senior Adviser
Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Seksjon for tilskuddsforvaltning – Grant Management Section
Juridisk team – Legal team
Mobile: +47 975 47 657
Office: +47 23 95 10 85
www - Facebook - Twitter - Instagram

vis sitert seksjon