Korrespondanse med fagforeningene om midlertidige ansettelser m.m.

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære AS Vinmonopolet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Korrespondanse mellom Vinmonopolet og de ansattes fagforeninger om eventuelle bekymringer knyttet til midlertidige ansettelser, prosentstillinger eller andre sentral tematikk fagforeningene har vært opptatt av i perioden 2016-2018.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Vinmonopolet Kundesenter, AS Vinmonopolet

Hei Mona Olsen

Takk for din E-post.

Din henvendelse er videresendt til rett avdeling og du vil få svar så raskt som mulig.

Ønsker deg en fin dag

Med vennlig hilsen

Nina Østby
Leder kundesenter
  
AS VINMONOPOLET 
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
Tlf: 22 01 50 00
Web: www.vinmonopolet.no

Vinmonopolet er en miljøbedrift - vennligst ikke skriv ut denne e-posten.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1250]>
Sendt: søndag 8. juli 2018 11:06
Til: Vinmonopolet Kundesenter <[AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Korrespondanse med fagforeningene om midlertidige ansettelser m.m.

Kjære AS Vinmonopolet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Korrespondanse mellom Vinmonopolet og de ansattes fagforeninger om eventuelle bekymringer knyttet til midlertidige ansettelser, prosentstillinger eller andre sentral tematikk fagforeningene har vært opptatt av i perioden 2016-2018.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1250]

Er [AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til AS Vinmonopolet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Vinmonopolet Kundesenter,

Takk og i like måte.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Vinmonopolet Kundesenter, AS Vinmonopolet

2 Attachments

  • Attachment

    image001.jpg

    3K Download

  • Attachment

    Protokoll dr fting nestlederstilling mai 2018 002.JPG.jpg

    71K Download

Hei!

 

«Viser til henvendelse av søndag 8. juli hvor du ber om innsyn i
Korrespondanse med fagforeningene om midlertidige ansettelser m.m.

 

Du har bedt om:

 

«Korrespondanse mellom Vinmonopolet og de ansattes fagforeninger om
eventuelle bekymringer knyttet til midlertidige ansettelser,
prosentstillinger eller andre sentral tematikk fagforeningene har vært
opptatt av i perioden 2016-2018.»

 

Vedlagt følger den korrespondanse som jeg har funnet frem til mellom
fagforeninger og Vinmonopolet knyttet til deltidsstillinger og
prosentstillinger. Jeg vil videre gjøre oppmerksom på at det foreligger en
dom i Bergen tingrett fra 21. juni i år, som gjaldt to ansatte i
Vinmonopolets rett til utvidet stilling. Dommen er per i dag ikke
rettskraftig, men du kan be om å få innsyn i den hos Bergen tingrett.»

 

 

Med hilsen

  

Hege Sjølie

 

AS VINMONOPOLET 

Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo

Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Tlf: 22015000

Web: [1]www.vinmonopolet.no

 

[2]cid:17F6A5D9-D50E-4482-83B6-D8AFD8E8702F

 

Vinmonopolet er en miljøbedrift - vennligst ikke skriv ut denne e-posten.

 

References

Visible links
1. http://www.vinmonopolet.no/