Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Stavanger kommune, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Ettter Offl. §9 ønsker jeg sammenstilling av alle kontrollsanksjoner gitt av Stavanger Parkering i 2018 og 2019.

Sender henvendelsen til Stavanger kommune da dere står for postjournal for Stavanger Parkeringselskap KF.

Ønsker følgende felt:
- Saksnummer
- Levering
- Beløp
- Betjent
- Fra
- Til
- Bilde tatt
- Kjøretøy - Regnr
- Kjøretøy - Type
- Kjøretøy - Fabrikkmerke
- Kjøretøy - Nasjonskode
- Årsakskoder
- Sted
- Betalingsfrist (ønsker altså ikke KID, kontonr, osv)

Dataene kan leveres i f.eks. JSON, SQL, CSV eller lignende.

Minner om at innsyn skal gis uten ugrunnet opphold. Forventer svar innen 3 virkedager.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019».

Dere har ikke besvart denne på en uke. Minner om at innsynshenvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold og senest etter 5 virkedager.

Vennligst sendt min klage videre til klageinstans dersom dere ikke tar den til følge.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kontro...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019».

Dere har ikke besvart min henvendelse. Vennligst oversend min klage til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kontro...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård la igjen ein bemerkning ()

Stavanger Parkering KF ved Irene Strand Cole, Avdelingsleder Forvaltning, har i dag kl 07:53 svart meg på en av mine private epostadresser. Trolig har de fått denne via Innsynsavdelingen/Arkivavdelingen hos Stavanger Kommune.

Saksnummer ser ut til å være 19/12321-1. Står i tittelfeltet på eposten, men ikke i dokumentet.

Felles Stavanger Parkering,

2 Attachments

 

Vennligst se vedlagt vedtak.

 

Du kan klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket, jf. offentleglova § 32, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. Fristen for å klage er 3 uker fra du mottar dette brevet.
Hvis du ønsker å klage, sender du en skriftlig klage på e-post til
[1][Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse] eller per post til Stavanger kommune,
Postboks 8001, 4068 Stavanger.

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss på tlf. 51 50 70 90 eller på
[2][Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse].

For innsyn i se [3]http://stavanger.kommune.no/innsyn

 

Til orientering informerer vi om at du vil få svar på dine henvendelser om
innsynsbegjøring. Dette kan ta litt tid da vi er i kontakt med  kommunens
personvernombud i sakene. Dette for at  sakene behandles riktig, juridisk
sett.

 

Med Vennlig Hilsen,

 

Irene Strand Cole|Avdelingsleder Forvaltning|Stavanger Parkeringsselskap
KF |

St. Olavsgt. 6 - 4005 Stavanger | Mob. 90 53 24 98 |

E-post:  [4][epostadresse] |

Web:  [5]Stavanger Parkering KF | Org.nr 974 782 766 |

 

[6]SP1-FARGE-LITEN

 

Betal p-avgiften med mobilen!

[7]Stavanger Parkering - Android-apper på Google Play

[8]Stavanger Parkering - iPhone-apper på Appstore

 

References

Visible links
1. mailto:[Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://stavanger.kommune.no/innsyn
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.stavanger-parkering.no/
7. https://play.google.com/store/apps/detai...
8. https://itunes.apple.com/no/app/stavange...

Hallvard Nygård

Kjære Felles Stavanger Parkering,

Takk for svar.

Kan dere vennligst vurdere merinnsyn etter Offl. § 11. Jeg mener innsyn i parkeringsdata er viktig. Det kan eksempelvis belyse områder hvor det er behov for endring. Hvor det er skiltet galt eller dårlig. Hvilke områder som er problemområder. Med mer. Mange vinklinger med offentlig interesse. Vil i den forbindelse vise til artikkel "Using FOIA Data and Unix to halve major source of parking tickets" av Matt Chapman (13.08.2018) [1]. Artikkelen er et eksempel på bruk av parkeringsdata fra USA.

Fra intro:
"In 2016, I did some work in trying to find some hotspot areas for parking tickets to see if a bit of data munging could reduce those area's parking tickets. In the end, I only really got one cleaned up, but it was one of the most-ticketed spots in all of Chicago and led to about a 50% reduction in parking tickets."

[1] https://mchap.io/using-foia-data-and-uni...

Merinnsyn i denne saken kan være å sladde/ikke ta med registreringsnummer dersom det er dette feltet som dere mener er brudd på forvaltningsloven §13 første ledd 1 å gi ut.

Ønsker at dere etter Offentleglova §31 gir en utvidet begrunnelse (nærare grunngiving) for avslaget.

I deres svar gir det ikke noen vurdering av de ulike feltene. Hvilke anser dere som brudd på forvaltningsloven §13 første ledd 1?

Dere har referert en liste med felt/opplysninger. Den ene i deres liste stemmer ikke overens med hva det ble søkt innsyn i. Dere skriver "Bilde". Korrekt er "Bilde tatt". Dvs. ja/nei på om det er tatt bilde, ikke selve bildet. Dette kan feiltolkes dersom en slik feil blir med i klage til Fylkesmannen.

Jeg antar deres referanse til noens personlige forhold angår registeringsnummer til kjøretøyet. Har dere mulighet til å ta bort denne opplysningen på alle biler registrert på privatpersoner?

Merk: Dette svaret er forespørsel om utvidet begrunnelse, forspørsel om merinnsyn samt spørsmål til deres avslag. Det er ikke selve klagen. Klagen vil komme i etterkant med mindre dere endrer deres vedtak.

Husk at Offentleglova §31 sier at utvidet begrunnelse skal gis innen 10 virkedager.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Stavanger Parkering,

Takk for din henvendelse.

Dette er et automatisk svar som viser at henvendelsen er mottatt.

 

Mvh.

Stavanger Parkering KF 

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019».

Venter enda på svar ang. utvidet begrunnelse som jeg spurte om 4. juni 2019.

Venter også på vurdering av merinnsyn som ble spurt om i samme henvendelse.

Det har gått urimelig lang tid fra initiell henvendelse ble sendt 2. mai 2019. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kontro...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.