Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Fernanda Nissen skole,

Jeg har noen spørsmål om de annonserte planene til Fernanda Nissen skole om bruk av nettbrett[1]. Disse spørsmålene ble opprinnelig sendt til Utdanningsetaten i Oslo, som 1. mars 2016 fortalte at IKT-direktør Bjørn Marthinsen hadde bedt Fernanda Nissen skole svare på henvendelsen[2]. Jeg har ikke mottatt noe svar på spørsmålene så langt, så jeg forsøker på nytt.

Det jeg lurer på gjelder bruksvilkår (lisenser) når det gjelder nettbrettene og programvaren som skal brukes på dem.

* Hvilke bruksvilkår vil gjelde for bruk av nettbrett og programvare (app-er) på nettbrett?

* Hvem vil akseptere vilkårene, og hvem vil vilkårene gjelde for?

* Hvilke juridiske og personvernmessige konsekvenser vil bruken av slike nettbrett ha for elever og foresatte?

* Hvordan vil skolen sikre at privat informasjon, f.eks. om hvor nettbrett og bruker befinner seg, ikke forlater hjem og skole?

* Vil skolen sikre at programvaren på nettbrettet følger Datatilsynets sjekkliste for innebygget personvern[3]?

Bakgrunnen for mine spørsmål er blant annet undersøkelser gjort av Datatilsynet[4] og Forbrukerrådet[5] som viser at bruk av nettbrett og programvaren på dem utgjør betydelige inngrep i privatsfæren der en må godta utlevering og behandling av personopplysninger for å bruke nettbrett.

Jeg er også kjent med at endel programvare krever at brukeren sier fra seg retten til å f.eks. reversutvikle programvare, filformater og protokoller, hvilket kan gi juridiske utfordringer for karrierevalg i fremtiden.

Hvis noen av disse spørsmålene har vært vurdert allerede ber jeg om innsyn i dokumenter der vurderingene er gjort. Jeg har sjekket skolens nettside[6] uten å finne svar på noen av spørsmålene der.

[1] http://www.aftenposten.no/osloby/Slik-by...
[2] https://www.mimesbronn.no/request/konsek...
[3] https://www.datatilsynet.no/Teknologi/In...
[4] https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Ap...
[5] http://www.forbrukerradet.no/pressemeldi...
[6] https://fernandanissen.osloskolen.no/

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Fernanda Nissen GS Postmottak, Fernanda Nissen skole

Din henvendelse er mottatt, og du kan forvente et svar innen 7.september 2016. Fernanda Nissen skole er med i Utdanningsetatens prosjekt for etablering av nettbrett i Skoleplattform Oslo. Inntil det formelle er på plass, holdes nettbrettene på skolen.

Vennlig hilsen
Elisabeth Rudi Lund
rektor

Fernanda Nissen skole | Utdanningsetaten | Oslo kommune
Postboks 4216, Nydalen, 0401 Oslo
Mobil: 95792949

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #171]]
Sendt: 20. august 2016 00:18
Til: Fernanda Nissen GS Postmottak <[epostadresse]>
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen

Kjære Fernanda Nissen skole,

Jeg har noen spørsmål om de annonserte planene til Fernanda Nissen skole om bruk av nettbrett[1]. Disse spørsmålene ble opprinnelig sendt til Utdanningsetaten i Oslo, som 1. mars 2016 fortalte at IKT-direktør Bjørn Marthinsen hadde bedt Fernanda Nissen skole svare på henvendelsen[2]. Jeg har ikke mottatt noe svar på spørsmålene så langt, så jeg forsøker på nytt.

Det jeg lurer på gjelder bruksvilkår (lisenser) når det gjelder nettbrettene og programvaren som skal brukes på dem.

* Hvilke bruksvilkår vil gjelde for bruk av nettbrett og programvare (app-er) på nettbrett?

* Hvem vil akseptere vilkårene, og hvem vil vilkårene gjelde for?

* Hvilke juridiske og personvernmessige konsekvenser vil bruken av slike nettbrett ha for elever og foresatte?

* Hvordan vil skolen sikre at privat informasjon, f.eks. om hvor nettbrett og bruker befinner seg, ikke forlater hjem og skole?

* Vil skolen sikre at programvaren på nettbrettet følger Datatilsynets sjekkliste for innebygget personvern[3]?

Bakgrunnen for mine spørsmål er blant annet undersøkelser gjort av Datatilsynet[4] og Forbrukerrådet[5] som viser at bruk av nettbrett og programvaren på dem utgjør betydelige inngrep i privatsfæren der en må godta utlevering og behandling av personopplysninger for å bruke nettbrett.

Jeg er også kjent med at endel programvare krever at brukeren sier fra seg retten til å f.eks. reversutvikle programvare, filformater og protokoller, hvilket kan gi juridiske utfordringer for karrierevalg i fremtiden.

Hvis noen av disse spørsmålene har vært vurdert allerede ber jeg om innsyn i dokumenter der vurderingene er gjort. Jeg har sjekket skolens nettside[6] uten å finne svar på noen av spørsmålene der.

[1] http://www.aftenposten.no/osloby/Slik-by...
[2] https://www.mimesbronn.no/request/konsek...
[3] https://www.datatilsynet.no/Teknologi/In...
[4] https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Ap...
[5] http://www.forbrukerradet.no/pressemeldi...
[6] https://fernandanissen.osloskolen.no/

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Fernanda Nissen skole

1 Attachment

Til P. Reinholdtsen
Dokumentet 16/02641-9 Svar på innsynshenvendelse er utsendt av
Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Kjære Fernanda Nissen skole,

Takk for svar og informasjon om utprøvingen av nettbrett. Det var nyttig, men besvarte ikke helt det jeg lurte på.

På spørsmål om hvilke bruksvilkår som vil gjelde for bruk av nettbrett og programvare (app-er) på nettbrettet forteller dere at det vil utarbeides en avtalemal knyttet til administrasjon, praktisk bruk og erstatningsansvar. Det blir litt på siden av det jeg lurer på, som konkret gjelder de bruksvilkårene som er knyttet til bruk av operativsystem og app-er på nettbrettet. Dvs. bruksvilkår som gjøres gjeldende med bakgrunn i åndsverkslovens enerett.

Da det er kjent at Fernanda Nissen skole vil ta i bruk iPad har jeg tatt utgangspunkt i vilkårene knyttet til slike enheter, men jeg er kjent med at det er tilsvarende vilkår knyttet til hvert enkelt program / app som lastes ned og tas i bruk på slike nettbrett.

For iPad følger det med bruksvilkår (tok utgangspunkt i den for iOS 10 tilgjengelig på web[1]) som starter med «VIKTIG: VED Å BRUKE EN iPHONE, iPAD ELLER iPOD TOUCH («iOS-ENHET») SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET TIL FØLGENDE BETINGELSER FRA APPLE OG TREDJEPARTER». En får dermed inntrykk av at disse vil gjelde enhver som bruker iPad-en. Punkt 2 (d) i vilkårene lyder:

«Du kan ikke, og du går med på å ikke legge til rette for at andre skal kunne kopiere (bortsett fra slik det eksplisitt tillates i denne lisensen), dekompilere, dekode, dele opp, forsøke å avlede kildekoden fra, modifisere, dekryptere eller skape avlede åndsverk med utgangspunkt i iOS-programvaren eller tjenester som tilbys av iOS-programvaren, eller deler av disse (unntatt hvis og kun i den utstrekning forannevnte restriksjoner er forbudt ved lov eller det tillates i lisensvilkår som gjelder for bruk av åpen kildekodekomponenter som kan følge med iOS-programvaren).»

Denne klausulen, der en går med på å ikke dekompilere, dekode, dele opp eller forsøke å avlede kildekoden iOS vil slik jeg forstår det legge juridske begresninger på hva slags arbeide en kan ta i fremtiden. Selv er jeg profesjonelt stadig i situasjoner der jeg er nødt til å dekompilere, dele opp eller forsøke å avlede kildekode fra ulike løsninger (såkalt reversutvikling), og det er dermed ikke aktuelt for meg å gå inn på avtaler med slike vilkår. Vil dette vilkåret gjelde for skolebarna i det de tar i bruk skolens iPad? Vil det være gjeldende i fremtiden når de etter endt utdannelse skal søke jobb?

Vilkårene lyder videre i punkt 4:

«Samtykke til bruk av data. Når du bruker enheten, blir teleefonnummeret ditt og bestemte unike identifikatorer for iOS-enheten sendt til Apple, slik at andre kan kontakte deg på telefonnummeret ditt via ulike kommunikasjonsfunksjoner i iOS-programvaren, som iMessage og FaceTime. Når du bruker iMessage, kan det hende at Apple beholder meldingene i kryptert form i en begrenset periode for å sikre at de blir levert. Du kan slå av FaceTime- eller iMessage-tjenesten ved å gå til innstillingene for FaceTime eller Meldinger på iOS-enheten. Visse funksjoner, som Diagnostikk og bruk, Stedstjenester, Siri, Diktering og Spotlight, kan kreve informasjon fra iOS-enheten for at de respektive funksjonene skal kunne benyttes. Når du slår på eller bruker disse funksjonene, vises det opplysninger om hva slags informasjon som blir sendt til Apple, og hvordan den blir brukt. Du finner mer informasjon på http://www.apple.com/ no/privacy/. Opplysningene dine blir behandlet i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på http://www.apple.com/legal/privacy/.»

Dette innebærer så vidt jeg kan forstå at utstyret vil sende over personopplysninger til Apple, ikke bare unike identifikatorer men også IP-adresse (på grunn av måten Internett fungerer på vil IP-adresse vil bli sendt over i det iPad-en kobler seg til en tjenermaskin). Må brukerne av skolens iPad samtykke til at slike personopplysninger sendes til Apple? Dere skriver at leverandøren av app-er skal ha databehandleravtale med UDE, men sier ikke noe om produsenten av selve iPad-enheten skal ha det samme. Har UDE eller skolen inngått databehandleravtale med Apple for bruken beskrevet i punkt 4? Med bakgrunn i Snowden-bekreftelsene kan det virke uheldig å sende personopplysninger ut av landet. Det kan virke urimelig å be elever og foreldre å godta at deres personopplysninger sendes ut av landet for å kunne gå på norsk skole. Er det gjort en risikoanalyse for slik spredning av personopplysninger? Har en gjort en sikkerhetsrevisjon for behandlingen? I så tilfelle vil jeg gjerne ha en kopi av disse.

iOS-vilkårenes punkt 5 forteller videre at en ved å ta i bruk ulike tjenester vil måtte godta vilkår ut over de som gjelder for iOS. Vil skolens iPad ha aktivisert noen av disse tjenestene (vilkårene lister opp Apples iTunes Store, App Store, iBooks Store, Game Center, iCloud og Kart men nevner at det også vil gjelde tjenster og nettsteder ut over dette), og vil vilkårene som gjelder der gjelde for brukerne av skolens iPad? Er konsekvenser av å kreve at elever og foreldre følger disse vilkårene vurdert?

Det jeg lurer på er altså de avtalemessige konsekvenser det vil ha å ta i bruk iPad for elever og foreldre, med bakgrunn i de opphavrettslige bruksvilkår som gjøres gjeldende, og hvordan de er vurdert av skolen. Kan jeg få kopi av eventuelle skriftlige vurderinger som er gjort?

[1] http://images.apple.com/legal/sla/docs/i...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Fernanda Nissen skole

1 Attachment

Til P. Reinholdtsen
Dokumentet 16/02641-13 Svar på oppfølgingsspørsmål til innsynshenvendelse
er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Kjære Fernanda Nissen skole,

Jeg viser til svar på mitt spørsmål om bruk av nettbrett i skolen fra Dag Hovdhaugen og Rohan Fininger ved Utdanningsetaten (saksnummer 16/02641-13) datert 2016-09-23. På spørsmål om avtalemessige konsekvenser med bakgrunn i de opphavrettslige bruksvilkår som gjøres gjeldende av Apple og andre, og hvordan de er vurdert av skolen, blir problemstillingen besvart med at det ikke benyttes personlig AppleID på elevenes iPad.

Svaret gjør meg bare mer forvirret. Det fremgår ikke av svaret hva som gjør om personlig AppelID brukes eller ikke relevant for vurdering rundt opphavsrettslige bruksvilkår. Bruken av AppleID virker å være helt på siden problemstillingen med opphavsrettslige bruksvilkår.

Kan dere forklare hvordan bruk av personlig AppleID påvirker Apples opphavsrettslige bruksvilkår, som jeg gjenga deler av i min melding datert 2016-09-14. Apple hevder som tidligere nevnt i sine bruksvilkårene at en vil være bundet av bruksvilkårene «ved å bruke en iPhone, iPad eller en iPod Touch («iOS-enhet»)», og flere av disse vilkårene virke problematiske for fremtidig og nåværende yrkesutøvelse, samt for å verne om privatsfæren i en digital hverdag.

Betyr svaret fra utdanningsetaten datert 2016-09-23 at dere mener de opphavsrettslige bruksvilkår som Apple hevder gjelder enhver bruk av iOS og iPad, IKKE gjelder for elever og foreldres bruk av Apple-enheter som eies av skolen? Det vil i så fall være gledelig, for blant annet kravene om å avstå fra reversutvikling og godta oversending av personopplysninger til utlandet er jo noe en bør slippe å godta for å gå på skole i Norge.

Jeg ber som tidligere nevnt om innsyn i de vurderingene som er gjort av bruksvilkårene for nettbrett, fortrinnsvis opphavsrettslige bruksvilkår men gjerne også andre hvis de er vurdert. Det er fint om dere kan sende over en digital kopi av disse.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Kjære Fernanda Nissen skole,

For nesten 14 dager siden oversendte jeg et skriv for å forklare nærmere hva jeg ønsket innsyn i med min innsynshenvendelse datert 2016-08-20. Jeg har ennå ikke fått svar. Når jeg kan vente svar på hvilke opphavsrettslige vurderinger som er gjort rundt bruk av nettbrett?

For å undersøke om skrivet er kommet bort har jeg sett etter den i offentlige postjournalen for Utdanningsetaten[1], uten å finne det. Jeg lette etter dokumenter med saksnummer 16/02641, som er brukt for andre skriv i denne utvekslingen. Kan dere opplyse meg hvilket saks- og dokumentnummer mitt skriv datert 2016-09-23 har fått i den offentlige postjournalen til Utdanningsetaten? Har skolen separat postjournal, slik at jeg ser på feil sted?

[1] <URL: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Kjære Fernanda Nissen skole,

Jeg venter fortsatt på svar på mine henvendelser fra 23. september og 6. oktober i år.

Til orientering så er bruksvilkårene fra Apple for bruk av iPad ikke noe jeg kan godta på egne eller mine barns vegne. Dette er bakgrunnen for at jeg ønsker innsyn i hvordan skolen har vurdert de opphavsrettslige bruksvilkårene tilknyttet bruk av iPad.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Fernanda Nissen skole

1 Attachment

Til P. Reinholdtsen
Dokumentet 16/02641-15 Spørsmål om opphavsrettslige bruksvilkår tilknyttet
bruk av iPad er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

P. Reinholdtsen la igjen ein bemerkning ()

Kommunen forteller at hverken Utdanningsetatens sentraladministrasjon eller Fernanda Nissen skole har registrert henvendelsene sendt 2016-09-23 og 2016-10-06 i sine postmottak. Jeg sjekket med Mimes brønn hvordan det kan ha seg.

Meldingen 2016-09-23 ble bekreftet mottatt av kommunens epostmottaksmaskin vmx2.ude.oslo.no med IP-adresse 193.156.192.22 med bekreftelsesmelding "250 ok: Message 14870531 accepted".

Meldingen 2016-10-06 ble bekreftet mottatt av kommunens epostmottaksmaskin vmx2.ude.oslo.no med IP-adresse 193.156.192.22 med bekreftelsesmelding "250 ok: Message 15047341 accepted".

Hvis meldingene ikke har kommet frem til riktig mottaker internt i kommunen etter mottaket må kommunens epostsystem ha rotet bort meldingen. Kan det være i tråd med forvaltningsloven krav om håndtering av skriftlige meldinger fra innbyggerne?

Jeg ber Mimes brønn sende meldingene på nytt.

Sent a follow up to Fernanda Nissen skole again.

Sent a follow up to Fernanda Nissen skole again.

Kjære Fernanda Nissen skole,

Jeg viser til svar mottatt i dag fra Rohan Fininger (deres referanse 16/02641-15).

Han forteller at hverken Utdanningsetatens sentraladministrasjon eller Fernanda Nissen skole har registrert mine henvendelser sendt 2016-09-23 og 2016-10-06 i sine postmottak. Jeg ba Mimes brønn undersøke hvordan det kan ha seg. De som står bak Mimes brønn kan fortelle at meldingen datert 2016-09-23 ble mottatt av kommunens epostmottaksmaskin vmx2.ude.oslo.no med IP-adresse 193.156.192.22 og bekreftet mottatt med meldingen "250 ok: Message 14870531 accepted". Meldingen datert 2016-10-06 ble mottatt av kommunens epostmottaksmaskin vmx2.ude.oslo.no med IP-adresse 193.156.192.22 og bekreftet mottatt med meldingen "250 ok: Message 15047341 accepted". Begge meldingene er altså bekreftet av kommunens eposttjeneste som mottatt. Kanskje en ide å se hvor de tok veien etter at kommunen bekreftet mottaket?

Jeg har bedt Mimes brønn sende meldingene på nytt, og det er nå gjort.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Fernanda Nissen skole

1 Attachment

Til P. Reinholdtsen
Dokumentet 16/02641-19 Svar på spørsmål om opphavsrettslige bruksvilkår
tilknyttet bruk av iPad er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se
vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

P. Reinholdtsen la igjen ein bemerkning ()

Svaret får meg til å tro at Apples standard iOS-lisensvilkår ikke gjelder for elever i osloskolen. Det gir mening hvis det er inngått avtaler mellom Utdanningsetaten og Apple om at andre vilkår gjelder. Jeg har bedt om innsyn i eventuelle slike avtaler i https://www.mimesbronn.no/request/oslosk... og fått beskjed om at det ikke finnes noen slik avtaler.

Kjære Fernanda Nissen skole,

Viser til brev datert 2017-01-17 fra Rohan Fininger med saksnummer 16/02641-19.

Det fortelles i brevet at «Opphavsrettslige bruksvilkår håndteres sentralt i Osloskolen» og videre at «brukeren ikke må forholde seg til opphavsrettslige bruksvilkår. Brukeren får aldri noe spørsmål om å godta slike bruksvilkår».  Dette var svar på spørsmål om Apples opphavsrettslige bruksvilkår gjaldt for elever som får iPad fra skolen, og kan gi inntrykk av at de opphavsrettslige bruksvilkårene til Apple for iOS 10 ikke gjelder for elever og foreldre.  Men en slik forståelse ville, med bakgrunn i åndsverksloven, som gir rettighetshaver rett til å fastsette bruksvilkår for programvare, kreve en egen avtale om bruksvilkår mellom Utdanningsetaten og Apple, hvilket Utdanningsetaten har bekreftet ikke eksisterer i epost av 2017-01-24[1].  Videre har Apple på forespørsel i epost til undertegnede 2017-02-08 bekreftet at det er standardvilkårene for iOS 10[2] som gjelder for osloskolenes iPad.

 [1] <URL: https://www.mimesbronn.no/request/oslosk... >
 [2] <URL: http://images.apple.com/legal/sla/docs/i... >
 
De omtalte vilkårene inneholder flere problematiske vilkår for bruk som er omtalt i min henvendelse datert 2016-09-14.  Jeg kan ennå ikke se å ha mottatt svar på hvilke vurderinger Fernanda Nissen skole og Utdanningsetaten har gjort når det gjelder bruksvilkårene for iOS 10.  Som tidligere nevnt starter vilkårene med «VIKTIG: VED Å BRUKE EN iPHONE, iPAD ELLER iPOD TOUCH («iOS-ENHET») SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET TIL FØLGENDE BETINGELSER FRA APPLE OG TREDJEPARTER».  Hvis denne påstanden i vilkårene stemmer, så vil vilkårene også gjelde for elever som får utdelt iPad av skolen.  Jeg savner dermed fortsatt svar på flere spørsmål fra min henvendelse datert 2016-08-20 og 2016-09-14.

Fra det overnevnte synes det klart at det er standardvilkårene for iOS 10 som gjelder, også for elever og foreldre.  Det er uklart hvem som aksepterer vilkårene (elevene slipper å svare på om de godtar bruksvilkårene), men bruksvilkårene er klare på at vilkårene gjelder for enhver som bruker iPad-enheten.

Jeg savner dermed svar på disse spørsmålene fra min henvendelse datert 2016-08-20, spesielt på bakgrunn av de konkrete problemene med bruksvilkårene for iOS 10 omtalt i min henvendelse datert 2016-09-14:

* Hvilke juridiske og personvernmessige konsekvenser vil bruken av slike nettbrett ha for elever og foresatte?

* Hvordan vil skolen sikre at privat informasjon, f.eks. om hvor nettbrett og bruker befinner seg, ikke forlater hjem og skole?

Vilkårene for iOS 10 forteller at ved bruk av enheten sendes personinformasjon til Apple (punkt 4).  Slik tvungen deling av personinformasjon med tredjepart ved bruk av skolens utstyr krever en databehandleravtale, og i følge Utdanningsetatens egne retningslinjer skal Utdanningsetaten være avtalepartner for databehandleravtaler med tredjepart.  Utdanningsetaten har i omtalte epost fra 2017-01-24 forklart at det ikke finnes noen avtaler mellom Apple og Utdanningsetaten.  Det fremstår dermed som om kravene i personopplysningsloven ikke er oppfylt og bruk av iPad i skolen derfor er ulovlig.  Har Fernanda Nissen skole eller Utdanningsetaten fått innvilget unntak fra personopplysningens krav om databehandleravtale?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Fernanda Nissen skole

1 Attachment

Til P. Reinholdtsen
Dokumentet 16/02641-24 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova -
Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen er utsendt
av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Fernanda Nissen skole

1 Attachment

Til P. Reinholdtsen
Dokumentet 16/02641-25 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova -
Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen er utsendt
av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.