Konkurranse for kunstforvaltnings- og publiseringssystem - Melding fra leverandør - konkurranse for kunstforvaltnings- og publiseringssystem - API (2019-09-02)

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Stavanger kommune

Søker innsyn i:
- 2019/11987-3, datert 2019-09-02 - Melding fra leverandør - konkurranse for kunstforvaltnings- og publiseringssystem - API

Dokumentet hører til saksnr 19/11987 - Konkurranse for kunstforvaltnings- og publiseringssystem.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Konkurranse for kunstforvaltnings- og publiseringssystem - Melding fra leverandør - konkurranse for kunstforvaltnings- og publiseringssystem - API (2019-09-02)».

Dere har ikke behandlet innsynshenvendelsen. Dere har ikke gitt en begrunnelse for oppholdet og er dermed i brudd med Offentleglova § 29.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/konkur...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Konkurranse for kunstforvaltnings- og publiseringssystem - Melding fra leverandør - konkurranse for kunstforvaltnings- og publiseringssystem - API (2019-09-02)».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/konkur...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Stavanger kommune

1 Attachment

Kjære Hallvard Nygård,
Dokumentet 19/25645-3 Svar på klage over innsyn etter Offentleglova -
Konkurranse for kunstforvaltnings- og publiseringssystem - Melding fra
leverandør - konkurranse for kunstforvaltnings- og publiseringssystem -
API (2019-09-02) for sak Innsynsbegjæring 16.09.2019 er blitt sendt fra
Stavanger kommune. Se vedlegg for innhold i ekspederingen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.