Kommunens utbetalinger til leverandører

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Karasjok kommune - Kárásjoga gielda, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Karasjok kommune - Kárásjoga gielda,

Jeg ønsker innsyn i alle utbetalinger til leverandører for regnskapsåret 2015.

Med vennlig hilsen,

Bente Hagen

Frøydis Lindseth, Karasjok kommune - Kárásjoga gielda

Hei

Hvem skal ha opplysningene og hvorfor?

Frøydis Andersen Lindseth
Ekonomikonsuleanta/økonomikonsulent

Kárášjoga gielda Karasjok kommune

Telefuvdna/telefon 920 18 093
www.karasjok.kommune.no
[epostadresse]
Ovttas ovddasguvlui Sammen fremover

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak
Sendt: 21. desember 2016 12:24
Til: Frøydis Lindseth
Emne: VS: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Kommunens utbetalinger til leverandører

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bente Hagen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #242]]
Sendt: 21. desember 2016 12:23
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Kommunens utbetalinger til leverandører

Kjære Karasjok kommune - Kárásjoga gielda,

Jeg ønsker innsyn i alle utbetalinger til leverandører for regnskapsåret 2015.

Med vennlig hilsen,

Bente Hagen

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

P. Reinholdtsen la igjen ein bemerkning ()

Enhver kan be om innsyn, og kommunen har ikke krav på å få vite hva opplysningene skal brukes til, jamfør offentlegloven §3. Se f.eks. redaktørforeningens orientering om innsyn[2]. Hvis kommunen ikke utleverer informasjonen innen frem dager kan du klage på manglende innsyn.

[1] https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§3
[2] http://www.nored.no/Innsyn/Dokumenter