Kommunens utbetalinger til leverandører

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Nordkapp kommune, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Nordkapp kommune,

Jeg ønsker innsyn i alle utbetalinger til leverandører for regnskapsåret 2015.

Med vennlig hilsen,

Bente Hagen