Klagene til Ruter og samleoversikten for helt eller delvis innstilte avganger for rute 390 og 390E.

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Ruter AS,

Vi registerer at både en serie busser i Hakadal er innstilt også når veiene har vært fullt kjørbare under og etter snøfallet nå i januar. Samtidig er det også innstilt minst en buss fra Plattform 42 på Bussterminalen på kveldstid. Lystavla vår er slått av, så det vanskelig å finne beskjed om bussene går og i tilfelle hvor lenge vi må vente i kulda på neste.

Heldigvis er tilbakemeldingene, "klagene", fra passasjerene er en del av Ruters korrespondanse, Ruter er et offentlig eid selskap.

Av respekt for arbeidsmengden hos dere, er det i første omgang greit å få tilgang til de oversiktene dere lager, og som det fremgår, er vi spesielt opptatt av innstilte og forkortede avganger. Meroffentlighet er en god ting, og et uttykk for en god serviceinnstilling i offentlig sektor.

Med vennlig hilsen,
Ole-Erik Yrvin
Bekkinga 139
1481 Hagan

Kjære Ruter AS

Etter loven, skal myndighetene behandle saken uten opphold.
Det skal normalt svares innen 2-3 dager, og i de fleste tilfeller innen 5 dager. Har dere en grunn for å ikke svare innen denne tiden må dere opplyse om dette.

Med vennlig hilsen,
Ole-Erik Yrvin (sign)

Postliste, Ruter AS

Privatperson

Deres referanse:

Vår referanse: 09.02.2018 - 2018/5-1044/2018
Midlertidig svar på ønske om innsyn i klager og samleoversikt for helt
eller delvis innstilte avganger for rute 390 og 390E

Hei, Ole-Erik

Vi viser til innsynsbegjæring datert 3. februar knyttet til rutene 390 og
390E. For hvilket tidsrom ønsker du innsyn i klager og oversikt over helt
eller delvis innstilte avganger?

Med vennlig hilsen
Silje Andersen
arkivar

Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

Telefon
Sentralbord +47 4000 6700
[1]http://www.ruter.no/

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.ruter.no/

Ruter A/S
v/ arkivar Silje Andersen

Takk for greit svar, Silje

Dere spør om "For hvilket tidsrom ønsker du innsyn i klager og oversikt over helt
eller delvis innstilte avganger?"

Det enkleste i denne omgang kunne være å foreslå/be om tilbakemelding for perioden 1. januar og til dags dato.

Så kan en heller komme tilbake til behovet for oversikt og presiseringer, om det skulle vise seg nødvendig.

Med vennlig hilsen,

Ole-Erik Yrvin (sign)

Postliste, Ruter AS

2 Attachments

Ole-Erik Yrvin

Deres referanse:

Vår referanse: 15.02.2018 - 2018/5-1262/2018
Innsyn i klager og samleoversikt for helt eller delvis innstilte avganger
for rute 390 og 390E - presisering

Hei, Ole-Erik

Takk for din henvendelse der du ber om innsyn i kundehenvendelser og en
oversikt over helt eller delvis innstilte avganger for linje 390 og 390E.

 

Det har vært mye snø og vekslende vær så langt denne vinteren, som tidvis
har gitt svært glatte veier og vanskelig fremkommelighet for bussene i
Hakadal. Ruter gjør det vi kan for at bussene skal gå mest mulig normalt
også på dager med krevende kjøreforhold, med fokus på sikkerhet for
passasjerer og sjåfører. Det er bussoperatør, og til syvende og sist
sjåføren, som sitter bak rattet som tar beslutningen om bussen kan kjøre
eller ikke.

 

Når det gjelder kundehenvendelsene Ruter har mottatt på linje 390 og linje
390E, så har vi i januar 2018 mottatt 58 henvendelser som fordeler seg på
litt ulike kategorier som dreier seg om dette. Flertallet av henvendelsene
knytter seg til trafikkavvik, noen henvendelser dreier seg om
rutetilbudet. Et par henvendelser omhandler skilting på holdeplass.

 

Eventuelle spørsmål om saken kan rettes til Ruters kommunikasjonsavdeling.
Kontaktinformasjon finner du på [1]https://ruter.no/verdt-a-vite/presse/.

Med vennlig hilsen
Silje Andersen
arkivar

Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

Telefon
Sentralbord +47 4000 6700
[2]http://www.ruter.no/

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://ruter.no/verdt-a-vite/presse/
2. http://www.ruter.no/