Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Innsynsrett, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Forsvarets forskningsinstitutt

Vi ventar på at Innsynsrett skal lesa ein av dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Forsvaret,

Vi skriver for å klage på manglende behandling av innsynskrav hos Forsvarets forskningsinstitutt.

Innsynshenvendelsen ble opprinnelig sendt den 23. februar 2017. Mangel på svar ble klaget til Forsvarets forskningsinstitutt den 2. mars 2017.

Etter 14 dager har vi ennå ikke mottat svar på innsynsbegjæringen. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

En kopi av korrespondansen ligger offentlig tilgjengelig på https://www.mimesbronn.no/request/ffi_13...

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

Forsvaret

Hei
Din epost er videresendt til Forsvarets forskningsinstitutt.

Vennlig hilsen
Forsvarets e-postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsynsrett [mailto:[Innsyns-e-postadresse #326]]
Sendt: 9. mars 2017 11:15
Til: Forsvaret
Emne: innsyn etter Offentleglova - Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Forsvarets forskningsinstitutt

Kjære Forsvaret,

Vi skriver for å klage på manglende behandling av innsynskrav hos Forsvarets forskningsinstitutt.

Innsynshenvendelsen ble opprinnelig sendt den 23. februar 2017. Mangel på svar ble klaget til Forsvarets forskningsinstitutt den 2. mars 2017.

Etter 14 dager har vi ennå ikke mottat svar på innsynsbegjæringen. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

En kopi av korrespondansen ligger offentlig tilgjengelig på https://www.mimesbronn.no/request/ffi_13...

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #326]

Er [Forsvaret henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Forsvaret? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Innsynsrett, ver venleg og logg inn og gje alle melding.