Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Innsynsrett, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Tromsø kommune

Vi ventar på at Innsynsrett skal lesa ein av dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Fylkesmannen i Troms,

Vi skriver for å klage på manglende behandling av innsynskrav hos Tromsø kommune.

Innsynshenvendelsen ble opprinnelig sendt den 19. februar 2017. Mangel på svar ble klaget til kommunen den 25. februar 2017.

Etter 13 dager har vi ennå ikke mottat svar på innsynsbegjæringen. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

En kopi av korrespondansen ligger offentlig tilgjengelig på https://www.mimesbronn.no/request/korres....

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

Gabrielsen, Terje,

Hei.

Innsynshenvendelser som sendes postmottak hos oss, må henvise til hvilken spesifikk sak det kreves innsyn mot.
Dette klarer vi ikke å se i original mail mottatt fra dere.

I tillegg bes det om at evt. vedlegg legges direkte ved henvendelsen, ikke henvise til 3-parts nettside. I dette spesifikke tilfelle er lenke blitt blokkert av sikkerhetshensyn.

Dersom ny henvendelse blir sendt med korrekt henvisning som nevnt over, så vil sak følges opp av tildelt saksbehandler hos Fylkesmannen i Troms.

Ha en fin dag videre.

Med vennlig hilsen

Terje Gabrielsen
IKT-leder
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Administrasjons- og HR-avdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: +4777642013
Telefaks: +4777642139
Mobil: +4791324669
E-post: [epostadresse]
Web: www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsynsrett [mailto:[Innsyns-e-postadresse #324]]
Sendt: lørdag 4. mars 2017 19:20
Til: fmtrpostmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Tromsø kommune

Kjære Fylkesmannen i Troms,

Vi skriver for å klage på manglende behandling av innsynskrav hos Tromsø kommune.

Innsynshenvendelsen ble opprinnelig sendt den 19. februar 2017. Mangel på svar ble klaget til kommunen den 25. februar 2017.

Etter 13 dager har vi ennå ikke mottat svar på innsynsbegjæringen. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

En kopi av korrespondansen ligger offentlig tilgjengelig på https://www.mimesbronn.no/request/korres....

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #324]

Er [Fylkesmannen i Troms henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Fylkesmannen i Troms? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Fylkesmannen i Troms,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Vi skriver for å klage på Fylkesmannen i Troms sin håndtering av vår klage på manglende behandling av innsynskrav hos Tromsø kommune.

> Innsynshenvendelser som sendes postmottak hos oss, må henvise til hvilken spesifikk sak det kreves innsyn mot.

Ikke korrekt.

Men vi skrev for å klage på manglende behandling av innsynskrav hos Tromsø kommune. Innsynshenvendelsen ble opprinnelig sendt den 19. februar 2017. Mangel på svar ble klaget til kommunen den 25. februar 2017.

Dette er nok til å identifisere saken hos Tromsø kommune.

Etter 15 dager har vi ennå ikke mottat svar på innsynsbegjæringen. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

I tilfelle dere trenger hjelp, les Justisdepartementets «Rettleiar til offentleglova»:

https://www.regjeringen.no/globalassets/...

Komplett historie for vår innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

Bratten, Ronny,

1 Attachment

Vi har fått opplyst fra Tromsø kommune at du har fått fullt innsyn i ditt
krav.

Saken avsluttes derfor herfra.

 

Dette til din informasjon.

 

Med vennlig hilsen

Ronny Bratten
Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Justis- og kommunalavdelingen
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:   +4777642052
Telefaks:  +4777642139
Mobil:      
E-post:     [1][epostadresse]
Web:         [2]www.fylkesmannen.no/troms
[3]logolinje_sort_outline
Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.fylkesmannen.no/troms

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Innsynsrett, ver venleg og logg inn og gje alle melding.