Juridisk utredning

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Utanriksdepartementet, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Utenriksdepartementet,

Den 6. oktober 2006 inngikk Norge og Afghanistan "Memorandum of Understanding" (MoU) vedrørende "the transfer of persons between the Norwegian contingent of the International Security Assistance Force to Afghan authorities", se:
https://www.regjeringen.no/globalassets/...

"Hovedelementene i avtalen er at partene bekrefter sine eksisterende internasjonale menneskerettighetsforpliktelser", se
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter...

Det bes om innsyn i juridiske betenkninger/utredninger hos Utenriksdepartementet i forkant av nevnte MoU vedrørende overlevering av fanger til Afghanistan.

Tilsvarende bes det om innsyn i juridiske betenkninger/utredninger hos Utenriksdepartementet vedrørende norske styrkers overlevering av fanger tatt i Afghanistan til USA. Blant annet overleverte norske spesialstyrker fanger til USA i perioden desember 2001 til april 2002 fordi styrkene ikke var "oppsatt eller utrustet" til å ta hånd om disse personene, ref. Forsvarsdepartementet.

Med vennlig hilsen,

OT