Island - stabiliseringsprogram

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Finansdepartementet,

Det bes om innsyn i alle journalføringer i sak 2008/5524.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Mail Delivery System, Finansdepartementet

Vi bekrefter at din e-post er mottatt i Finansdepartementet.

Vi stadfestar at din e-post er motteken i Finansdepartementet.

We hereby confirm that your e-mail is received by the Norwegian Ministry of Finance.

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

2 Attachments

Sak: 08/5524-71 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Krav om begrunnelse for avslag - innsynsforespørsel 08/5524-53

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 71 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 08:51:46 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentene følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-70 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Krav om begrunnelse - innsynsforespørsel 08/5524-53

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 70 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 08:50:17 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-59 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om lånet til Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 59 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 09:01:49 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-53 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Lån til Sedlabanki Islands - kompensasjon for statsgaranti

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 53 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 09:04:09 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-39 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Lån til Sedlabanki Islands - kompensasjon for statsgaranti

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 39 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 08:58:39 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-38 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Lån til Sedlabanki Islands - kompensasjon for statsgaranti

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 38 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 08:57:46 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-37 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Lån til Sedlabanki Islands - kompensasjon for statsgaranti

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 37 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 08:56:51 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-30 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Lån til Sedlabanki Islands - Kompensasjon for statsgaranti

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 30 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 08:55:30 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-28 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Lån til Sedlabanki Island - kompensasjon for statsgaranti

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 28 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 08:54:05 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-26 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 26 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:11:25 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-15 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Lån til Sedlabanki Island - kompensasjon for statsgaranti

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 15 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:04:11 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

2 Attachments

Sak: 08/5524-33 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om låneavtalen mellom Norges Bank og Sedlabanki Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 33 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:24:19 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentene følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-34 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om låneavtalen mellom Norges Bank og Sedlabanki Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 34 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:24:54 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-32 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om låneavtalen mellom Norges Bank og Sedlabanki Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 32 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:23:47 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-40 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om lån til Sedlabanki Islands - kopi av brev

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 40 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:26:10 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-36 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Endring i låneavtalen mellom Norges Bank og Sedlabanki Islands

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 36 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:25:38 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-44 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om lån til Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 44 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:28:18 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-10 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om lån til Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 10 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 12:56:54 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-54 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island og lån

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 54 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:31:15 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-7 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Lån til Sedlabanki Islands - godkjenning og statsgaranti

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 7 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 12:46:18 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-6 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om lån til sedlabanki Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 6 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 12:45:45 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-5 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Rentebetingelser på lån til Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 5 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 12:44:43 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-3 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Kopi av telefaks til EU-delegasjonen - Notification of protective measures made by Iceland on 281108

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 3 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 12:42:44 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-1 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island - stabliseringsprogram

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 12:33:51 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-69 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island - Førtidig innfrielse av lån

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 69 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:37:51 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

2 Attachments

Sak: 08/5524-68 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island - Førtidig innfrielse av lån

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 68 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:37:31 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

2 Attachments

Sak: 08/5524-67 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island - Førtidig innfrielse av lån

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 67 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:37:11 - vår ref. ej. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Vera Fiksdal, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-9 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om lån til Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 9 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 12:55:36 - vår ref. vf. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Vera Fiksdal, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-13 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Lån til Sedlabanki Island - kompensasjon for statsgaranti

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 13 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:02:35 - vår ref. vf. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Vera Fiksdal, Finansdepartementet

2 Attachments

Sak: 08/5524-14 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Brev fra statsminister Stoltenberg til statsminister Sigurdardottir - om lån til Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 14 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:03:21 - vår ref. vf. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Vera Fiksdal, Finansdepartementet

2 Attachments

Sak: 08/5524-52 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island. Icesave - anmodning fra Kommisjonen om adgang til å intervenere i saken.

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 52 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:30:34 - vår ref. vf. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Vera Fiksdal, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-72 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Brev fra Islands finansminister

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 72 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:38:14 - vår ref. xxx. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-2 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island - EU - IMF

Deres begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 12:41:32 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 2. punktum jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-4 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Nordiske embetsmøte om støtte til Island 051108. Kort rapport og utkast til fellesnordisk meddelselse til IMF

Deres begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 12:43:37 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 14 1. ledd.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-8 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om lån til Island

Deres begjæring om innsyn i dokument 8 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 12:54:23 - vår ref. ao, avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b.
Meroffentlighet er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-11 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om lån til Island

Deres begjæring om innsyn i dokument 11 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 12:58:42 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-12 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om lån til Island

Deres begjæring om innsyn i dokument 12 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:01:50 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-16 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Nordic creditors input to the first review of Icelands IMF programme

Deres begjæring om innsyn i dokument 16 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:04:58 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-17 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Nordic creditors input to the first review of Icelands IMF programme

Deres begjæring om innsyn i dokument 17 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:05:29 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-18 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om Island

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 18 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:06:02 - vår ref. ao. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-20 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Icesave - nytt Islandsk forhandlingsutspill

Deres begjæring om innsyn i dokument 20 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:07:24 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 2. punktum. jf. offentleglova § 12 bokstav c
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-21 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Icesave. Nederlandske synspunkter på Islands nye utspill

Deres begjæring om innsyn i dokument 21 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:08:04 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 2. punktum. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-22 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island: Icesave.

Deres begjæring om innsyn i dokument 22 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:08:41 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-23 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Kommisjonens planlagte forslag om makrofinansiell støtte (MFA) til Island

Deres begjæring om innsyn i dokument 23 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:09:22 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-25 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island Icesave - Nordisk møte

Deres begjæring om innsyn i dokument 25 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:10:48 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-27 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: R-notat

Deres begjæring om innsyn i dokument 27 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:12:16 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 14 1. ledd.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-29 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Icesave

Deres begjæring om innsyn i dokument 29 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:21:57 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-41 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Islandslånet

Deres begjæring om innsyn i dokument 41 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:26:42 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-42 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Islandslånet

Deres begjæring om innsyn i dokument 42 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:27:06 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-43 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island - stabiliseringsprogram

Deres begjæring om innsyn i dokument 43 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:27:50 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-45 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om lån til Island

Deres begjæring om innsyn i dokument 45 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:28:41 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-46 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Icesave-saken. ESA tar saken til EFTA-domstolen.

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 46 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:29:15 - vår ref. ao. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-55 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island og lån

Deres begjæring om innsyn i dokument 55 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:31:44 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-56 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island og lån

Deres begjæring om innsyn i dokument 56 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:32:11 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-57 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island og lån

Deres begjæring om innsyn i dokument 57 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:32:50 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-58 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island og lån

Deres begjæring om innsyn i dokument 58 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:33:18 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-65 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island og lån - Forespørsel om endringer i rentevilkårene

Deres begjæring om innsyn i dokument 65 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:36:16 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 14 1. ledd.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-24 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Referat fra møte

Deres begjæring om innsyn i dokument 24 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:09:54 - vår ref. tbj, avslås med begrunnelse i Offl. § 13 1. ledd, jf. sikk.lov §§ 11 og 12.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-60 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Om lånevilkår

Deres begjæring om innsyn i dokument 60 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:34:14 - vår ref. tbj, avslås med begrunnelse i offentleglova § 14 1. ledd.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-61 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Bestilling. Brev frå Islands statsminister om lånevilkår

Deres begjæring om innsyn i dokument 61 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:34:38 - vår ref. tbj, avslås med begrunnelse i offentleglova § 14 1. ledd.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-62 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Brev fra Islands statsminister om rentevilkår

Deres begjæring om innsyn i dokument 62 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:35:00 - vår ref. tbj, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b, jf offl. § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-63 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Brev fra Islands statsminister om rentevilkår

Deres begjæring om innsyn i dokument 63 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:35:21 - vår ref. tbj, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b, jf offl. § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-66 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island - Revurdering av lånevilkårene

Deres begjæring om innsyn i dokument 66 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:36:39 - vår ref. tbj, avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-64 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Brev fra Islands statsminister om rentevilkår

Deres begjæring om innsyn i dokument 64 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:35:49 - vår ref. tbj, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b, jf offl. § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

Hei

 

Vi vil trenge noe mer tid for å behandle denne innsynsforespørselen. Du
vil få svar så snart våre saksbehandlere er ferdige med sine vurderinger.

 

Mvh

Dokumentasjonssenteret

Finansdepartementet

e-post: [1][Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

 

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

References

Visible links
1. mailto:[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-48 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Innkalling til møte i EØS-rettslig utvalg om sak E-16/11 for EFTA-domstolen (ESAs traktatbruddsøksmål mot Island i ICESAVE-saken)

Deres begjæring om innsyn i dokument 48 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 29.08.2016 12:54:00 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 3. ledd.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-50 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Innkalling til møte i EØS-rettslig utvalg om sak E-16/11 for EFTA-domstolen (ESAs traktatbruddsøksmål mot Island i ICESAVE-saken)

Deres begjæring om innsyn i dokument 50 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 29.08.2016 13:07:46 - vår ref. ao, avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 3. ledd.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

XAdministratorbruker Anders Olsen, Finansdepartementet

Sak: 08/5524-49 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Island

Deres begjæring om innsyn i dokument 49 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 29.08.2016 13:13:25 - vår ref. ap, avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b. jf. offentleglova § 12 bokstav c.
Merinnsyn er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Kjære Finansdepartementet,

Jeg viser til min innsynshenvendelse «Island - stabiliseringsprogram» sendt 28. august.

Det bes om nærmere begrunnelser for avslag angående følgende dokumenter i sak 2008/5524, jf. offentleglova § 31 andre ledd:

#2 Island - EU - IMF
#4 Nordiske embetsmøte om støtte til Island 051108. Kort rapport og utkast til fellesnordisk meddelselse til IMF
#8 Om lån til Island
#11 Om lån til Island
#12 Om lån til Island
#16 Nordic creditors input to the first review of Icelands IMF programme
#17 Nordic creditors input to the first review of Icelands IMF programme
#19
#20 Icesave - nytt Islandsk forhandlingsutspill
#21 Icesave. Nederlandske synspunkter på Islands nye utspill
#22 Island: Icesave.
#23 Kommisjonens planlagte forslag om makrofinansiell støtte (MFA) til Island
#24 Referat fra møte
#25 Island Icesave - Nordisk møte
#27 R-notat
#29 Icesave
#31
#35
#41 Islandslånet
#42 Islandslånet
#43 Island - stabiliseringsprogram
#45 Om lån til Island
#47
#48 Innkalling til møte i EØS-rettslig utvalg om sak E-16/11 for EFTA-domstolen (ESAs traktatbruddsøksmål mot Island i ICESAVE-saken)
#49 Island
#50 Innkalling til møte i EØS-rettslig utvalg om sak E-16/11 for EFTA-domstolen (ESAs traktatbruddsøksmål mot Island i ICESAVE-saken)
#51
#55 Island og lån
#56 Island og lån
#57 Island og lån
#58 Island og lån
#60 Om lånevilkår
#61 Bestilling. Brev frå Islands statsminister om lånevilkår
#62 Brev fra Islands statsminister om rentevilkår
#63 Brev fra Islands statsminister om rentevilkår
#64 Brev fra Islands statsminister om rentevilkår
#65 Island og lån - Forespørsel om endringer i rentevilkårene
#66 Island - Revurdering av lånevilkårene

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Mail Delivery System, Finansdepartementet

Vi bekrefter at din e-post er mottatt i Finansdepartementet.

Vi stadfestar at din e-post er motteken i Finansdepartementet.

We hereby confirm that your e-mail is received by the Norwegian Ministry of Finance.

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

6 Attachments

Sak: 08/5524-19 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Låneavtale mellom Norges Bank og Sedlabanki Islands

Deres begjæring om innsyn i dokument 19 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:06:42 - vår ref. ej, avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 13 første ledd, jf. sentralbanklovens § 12.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-47 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Lån til Sedlabanki Islands - kompensasjon for statsgaranti

Deres begjæring om innsyn i dokument 47 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:29:39 - vår ref. ej, avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 13 første ledd, jf. sentralbanklovens § 12.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Elisabeth Johnsen, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 08/5524-51 Island - stabiliseringsprogram
Dokument: Lån til Sedlabanki Islands - kompensasjon for statsgaranti

Deres begjæring om innsyn i dokument 51 i sak 08/5524, registrert inn hos oss 30.08.2016 13:30:03 - vår ref. ej, avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 13 første ledd, jf. sentralbanklovens § 12.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Kjære Finansdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finansdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Island - stabiliseringsprogram».

På 8. september 2016 ba jeg om nærmere begrunnelser for avslag angående følgende dokumenter i sak 2008/5524, jf. offentleglova § 31 andre ledd:

#2 Island - EU - IMF
#4 Nordiske embetsmøte om støtte til Island 051108. Kort rapport og
utkast til fellesnordisk meddelselse til IMF
#8 Om lån til Island
#11 Om lån til Island
#12 Om lån til Island
#16 Nordic creditors input to the first review of Icelands IMF programme
#17 Nordic creditors input to the first review of Icelands IMF programme
#19
#20 Icesave - nytt Islandsk forhandlingsutspill
#21 Icesave. Nederlandske synspunkter på Islands nye utspill
#22 Island: Icesave.
#23 Kommisjonens planlagte forslag om makrofinansiell støtte (MFA)
til Island
#24 Referat fra møte
#25 Island Icesave - Nordisk møte
#27 R-notat
#29 Icesave
#31
#35
#41 Islandslånet
#42 Islandslånet
#43 Island - stabiliseringsprogram
#45 Om lån til Island
#47
#48 Innkalling til møte i EØS-rettslig utvalg om sak E-16/11 for EFTA-domstolen (ESAs traktatbruddsøksmål mot Island i ICESAVE-saken)
#49 Island
#50 Innkalling til møte i EØS-rettslig utvalg om sak E-16/11 for EFTA-domstolen (ESAs traktatbruddsøksmål mot Island i ICESAVE-saken)
#51
#55 Island og lån
#56 Island og lån
#57 Island og lån
#58 Island og lån
#60 Om lånevilkår
#61 Bestilling. Brev frå Islands statsminister om lånevilkår
#62 Brev fra Islands statsminister om rentevilkår
#63 Brev fra Islands statsminister om rentevilkår
#64 Brev fra Islands statsminister om rentevilkår
#65 Island og lån - Forespørsel om endringer i rentevilkårene
#66 Island - Revurdering av lånevilkårene

Etter 14 dager venter jeg fortsatt.

Det følger av offentleglova § 31 andre ledd at krav om nærmere begrunnelse skal besvares snarest og senest innen 10 arbeidsdager. Kan dere forklare hvorfor dette ikke har skjedd?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/island...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Mail Delivery System, Finansdepartementet

Vi bekrefter at din e-post er mottatt i Finansdepartementet.

Vi stadfestar at din e-post er motteken i Finansdepartementet.

We hereby confirm that your e-mail is received by the Norwegian Ministry of Finance.

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

6 Attachments

Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet. Vennligst ikke
svar direkte til avsender, men bruk [1][Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse] dersom du har
behov for å svare på denne e-posten, eller har andre henvendelser til
departementet

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

References

Visible links
1. mailto:[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Tønder, Linda, Finansdepartementet

1 Attachment

Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.

 Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk

 [Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse] dersom du har behov for å svare på denne e-posten,

 eller har andre henvendelser til departementet

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig