Innsynshendvendelse - møter om kommunale tomter til moské

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Hr. Ordfører!

Jeg anmoder Dem vennligst om å oversende referater fra disse møter
Som De har hatt med Alsagod og Varsame/Sheik i de to muslimske
Foreninger i Fredrikstad om at De skal hjelpe til med å lete etter kommunal tomt og at De i uke 47 2015 svarte Deres parti felle at De var i

9 November 2015 med Alsagod i den ene foreningen
21 Januar 2016 med Din parti felle Varsame i den andre foreningen

Jeg anmoder Dem vennligst om alle mailer i saken og registreringen av disse mailer.

Varsame har også nevnt for Dem leie avtalen i Lisleby Samfunnshus.
Jeg ber Dem vennligst og oversende denne og korrespondansen rundt hvordan denne kom i stand.

Takk i forkant, Hr. Ordfører!

Med vennlig hilsen,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Kjære Fredrikstad kommune

Fra: Arne Larsen

15. desember 2016

Hr. Ordfører!

Jeg anmoder Dem vennligst om å oversende referater fra disse møter
Som De har hatt med Alsagod og Varsame/Sheik i de to muslimske
Foreninger i Fredrikstad om at De skal hjelpe til med å lete etter
kommunal tomt og at De i uke 47 2015 svarte Deres parti felle at De
var i

9 November 2015 med Alsagod i den ene foreningen
21 Januar 2016 med Din parti felle Varsame i den andre foreningen

Jeg anmoder Dem vennligst om alle mailer i saken og registreringen
av disse mailer.

Varsame har også nevnt for Dem leie avtalen i Lisleby Samfunnshus.
Jeg ber Dem vennligst og oversende denne og korrespondansen rundt
hvordan denne kom i stand.

Takk i forkant, Hr. Ordfører!

Med vennlig hilsen,

Arne Larsen

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynshendvendelse - møter om kommunale tomter til moské».

[ SKRIV GRUNNENE FOR HVORFOR DU KLAGER
Lang tid

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Simensen Anita, Fredrikstad kommune

5 Attachments

Hei !

Vedlagt oversendes ordførerens svar på din innsynsbegjæring.

 

Med vennlig hilsen

Anita Simensen

bystyresekretær

Tlf: 69 30 62 92 Mobil: 48191248

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Fredrikstad kommune ved Hr. Ordfører

Min hendvendelse er dessverre ikke besvart slik den skal.
Just har jeg fått opplyst at det foreligger mailkontakt som jeg dessverre ikke har fått oversent fra Dem.

Denne mailkontakten bekrefter at De har sett etter tomter. Jeg har fått opplyst at mailene er lydende slik:

"
22.11.2015 fra mohamed warsame <[email address]>:
Hei,
Styret ved Alhuda Islamisk senter ønsker å ha et møte med deg. Ønsker å snakke med deg blant annet om åpningstider ved Lisleby Samfunnshuset og hvordan vi kan skaffe oss eller kjøpe tomt fra Kommune.

Håper et raskt svar fra deg.

Mvh for Ise Shek
Leder ved Alhuda Islamisk Senter"

Hei, Mohamed!
Da ordner vi et møte. Tar med folk fra Teknisk drift. Vi hadde møte med Tariq forrige uke om moske.Forstod det slik at dere samarbeider?
Vi har begynt å leter etter egnede tomter. Ser ikke ut som noen ligger til rette for å bruke med en gang. De krever litt planprosess.
Fint hvis du oppgir møtetidspunkt for oss. Hvor mange blir dere?
Mvh, Jon-Ivar

28.01.2015 fra Anita Simensen
Endring av dag (fra 4.1 til 21.1 - leder for islamsk senter måtte til Syria og kommer ikke tilbake før midt i januar).

Kunne De sjekke på om opplysningene i brevet Deres stemmer. Det ser ikke ut som opplysningene er korrekte. De sier jo selv at De jobber med denne saken . Letingen etter tomter var jo ikke avsluttet etter med Alsagod slik De skriver. De har jo vært i kontakt og har gjort avklaringer som er dokumenter.

jeg ønsker ALLE aktuelle dokumenter.
Takk i forkant.

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Simensen Anita, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Hei !

Vedlagt oversendes ordførerens svar på din innsynsbegjæring.

 

Med vennlig hilsen

Anita Simensen

bystyresekretær

Tlf: 69 30 62 92 Mobil: 48191248

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Simensen Anita,

Herr Ordfører. Det er noe som Detsverre ikke stemmer i det De skriver.

Svar på innsynsbegjæring fra ordfører - NÅR ble det gitt tilbakemelding til Alsagodd? - det var ikke i møte 9 november 2015:


Møtet 9/11-15 referert fra ordfører DESEMBER 2016:

Møte med Masjid Darussalam Norge. Inviterte møtedeltagere fra Fredrikstad kommune i tillegg til ordfører; rådmann Ole Petter Finess, leder av planutvalget Rune Fredriksen, Kommunalsjefene Ole-Henrik Holøs Pettersen og Asbjørn Borge.
Møtet handlet om at Tariq Alsagoff på vegne av Masjid Drussalam ønsket å forespørre kommunen om det fantes noen egnet kommunal tom for å bygge en ny moske/kultursenter. Kommunen gjorde en kartlegging av mulige tomter, men fant ingen passende kommunale tomter. Vi har meldt tilbake at det vil være klokt av dem å melde opp behovet ved rullering av kommuneplanens arealdel som snart starter opp.
Det ble ikke ført referat fra møtet.

22.11.2015 fra mohamed warsame <[email address]>:
Hei,
Styret ved Alhuda Islamisk senter ønsker å ha et møte med deg.
Ønsker å snakke med deg blant annet om åpningstider ved Lisleby
Samfunnshuset og hvordan vi kan skaffe oss eller kjøpe tomt fra
Kommune.

Håper et raskt svar fra deg.

Mvh for Ise Shek
Leder ved Alhuda Islamisk Senter"

Hei, Mohamed!
Da ordner vi et møte. Tar med folk fra Teknisk drift. Vi hadde møte med Tariq forrige uke om moske.Forstod det slik at dere
samarbeider? Vi har begynt å leter etter egnede tomter. Ser ikke ut som noen
ligger til rette for å bruke med en gang. De krever litt
planprosess.
Fint hvis du oppgir møtetidspunkt for oss. Hvor mange blir dere?
Mvh, Jon-Ivar

28.01.2015 fra Anita Simensen
Endring av dag (fra 4.1 til 21.1 - leder for islamsk senter måtte
til Syria og kommer ikke tilbake før midt i januar).

Møtet 21/1-16:
Møte med Al-Huda islamsk senter. Inviterte møtedeltagere fra Fredrikstad kommune i tillegg til ordfører; kommunalsjef Asbørn Borge og Voica Imrik, seksjonsleder Forvaltning Seksjon for Teknisk drift.
Representanter fra denne moskeen ønsket også å lete etter tomt/nye lokaler. De fikk samme svar, men de var også på jakt etter å kjøpe egnede lokaler. Vi ga råd om at de i så fall må sjekke ut parkeringsforhold, brukstillatelser med mer. Det var de innforstått med. Representantene tok opp behov for noe utvidet åpningstid i samfunnshuset på Lisleby for å kunne forholde seg til bønnetider. Representanten for teknisk lovet å se på om det var mulig å få til.
Det ble ikke ført referat fra møtet.

Ordførers Gjengivelse fra desember 2016 av møtet 9 november 2015 er IKKE riktig. Det kan ikke ha blitt gitt beskjed på møte 9/11 at det ikke fantes egnede tomter, siden Ordfører skriver 22.11.2015 at «vi har begynt å lete etter egnede tomter»

Siden det Detsverre er kommunens policy at det ikke lagres dokumenter om denne viktige sak så kan De kanskje opplyse om

HVILKE TOMTER De lette etter mellom 9 november 2015 og 21 januar 2016 siden det virker ganske Spesifikkt med planer?

Dette er kanskje Dokumenter som andre møtedeltagere som har gjort disse undersøkelser for Dem har lagret?

Takk i forkant for deres behjelplighet, Hr. Ordfører.

VH
Arne Larsen

Simensen Anita, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Hei !

Vedlagt oversendes svarbrev fra ordfører på din innsynsbegjæring av
04.01.17

 

Med vennlig hilsen

Anita Simensen

bystyresekretær

Tlf: 69 30 62 92 Mobil: 48191248

[1][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

RFC2045 la igjen ein bemerkning ()

eForvaltningsforskriften § 5 krever at organet sender svar som .pdf (ikke .docx).

> Fredrikstad kommune har som policy at innkomne og
> sendte e-poster slettes automatisk etter 3 mnd

Arkivverket: «Eit offentleg organ skal arkivere alle dokument som blir til som ledd i verksemda, dersom dei har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for saksbehandling.» (https://www.arkivverket.no/arkivverket/O...

Klage om ulovlig sletting av dokumenter kan sendes både til Arkivverket og til Fylkesmannen.

Jeg har blitt anbefalt å adressere dette til KONTROLLUTVALGET i FREDRIKSTAD KOMMUNE og gjør derfor det.

Vurdering av tomter til moske i 2015-2016

Det har kommet opplysninger i saken hvor ORDFØREREN opplyser om ulovlig sletting av mailer og saksbehandlingen som har vært gjordt for å finne kommunale tomter til moske er gjort uten offentlighetens innsyn. ORDFØREREN nekter også å redegjøre for tomtene som har vært vurdert.

"Fredrikstad kommune har som policy at innkomne og sendte e-poster slettes automatisk etter 3 mnd sier ORDFØREREN"

«Eit offentleg organ skal arkivere alle dokument som blir til som ledd i verksemda, dersom dei har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for saksbehandling.»

Jeg har også i mine hendvendelser avdekket at ORDFØREREN heller ikke snakker sant om sin saksbehandling. Warsame i moske på Lisleby er i kommunestyret for ORDFØREREN parti.

VH,
Arne Larsen

Svar fra ORDFØRER NYGÅRD 4 JAN 2017:
Fredrikstad kommune har som policy at innkomne og sendte e-poster slettes automatisk etter 3 mnd.
Den e-posten du refererer til var ikke journalført – og kan derfor ikke gis innsyn i.
De opplysningene fra e-posten, samt opplysninger om endring av møtedato som du referer til lå som informasjon i min kalendere ved booking av møtedato/endring av møtedato.
Min outlook-kalender er åpen for ansatte i Fredrikstad kommune. Notatet/e-postene bekrefter det vi uttalte i tidligere brev datert 22.12.16.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
Jon-Ivar Nygård ordfører

Svar fra ORDFØRER NYGÅRD 11 JAN 2017:
Vårt svar var noe uklart på når svar ble gitt. Det er riktig at svaret til Alsagoff ble gitt senere enn selve møtet den 9/11-15. Tilbakemelding ble dessverre ikke journalført.
Kommunen har ingen ytterligere opplysninger i saken.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
Jon-Ivar Nygård
ordfører

-------------------------

VH,
Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Kjære Fredrikstad kommune v/revisjonen for Kommune

https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Fylkesmannen har gjort oppmerksom på at gransking av innsyn skal igang, se Lenke. Vennligst send over dette brevet fra Fylkesmannen siden de ikke får gjort noe med at dokumenter slettes ulovlig etter tre måner, og at dette er Undskyldningen for ikke å gi innsyn i brev. Slik at ubehagelige sannheter holdes utenom offentligheten. Vennligst bekreft oversendelse til revisjonen for Kommunen.

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Spydevold Liv Marit, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Hei

Jeg bekrefter at vi har mottatt din mail av 1.3.2017.

Saken er oversendt revisor hos oss, som jobber med saken om
dokumenthåndtering og journalføring.

 

Mvh.

 

Liv Marit Spydevold

sekretær

 

[1]Logo signatur

 

References

Visible links

Pettersen Anne-Karin Femanger, Fredrikstad kommune

Hei Arne Larsen

Jeg viser til din mail til kontrollutvalget 13. februar. Kontrollutvalget skal ha sitt neste møte 19. april og din henvendelse vil bli behandlet da.

Mvh

Anne-Karin Femanger Pettersen
Daglig leder, Østfold kontrollutvalgssekretariat
Telefon: 400 05 206
Mobil direkte: 414 71 166

[epostadresse]
www.fredrikstad.kommune.no/okus

Postboks 69, 1601 Fredrikstad
Besøksadresse: Glemmegt. 55, 1608 Fredrikstad

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak Fredrikstad Kommune
Sendt: tirsdag 14. februar 2017 11:31
Til: Pettersen Anne-Karin Femanger <[epostadresse]>
Kopi: Administrasjonsavdelingen post <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsynshendvendelse - møter om kommunale tomter til moské

God dag,

Denne e-posten videresendes fra Fredrikstad byarkiv.

14.02.2017
Med vennlig hilsen Christer

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #234]]
Sendt: 13. februar 2017 20:01
Til: Postmottak Fredrikstad Kommune
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Innsynshendvendelse - møter om kommunale tomter til moské

Jeg har blitt anbefalt å adressere dette til KONTROLLUTVALGET i FREDRIKSTAD KOMMUNE og gjør derfor det.

Vurdering av tomter til moske i 2015-2016

Det har kommet opplysninger i saken hvor ORDFØREREN opplyser om ulovlig sletting av mailer og saksbehandlingen som har vært gjordt for å finne kommunale tomter til moske er gjort uten offentlighetens innsyn. ORDFØREREN nekter også å redegjøre for tomtene som har vært vurdert.

"Fredrikstad kommune har som policy at innkomne og sendte e-poster slettes automatisk etter 3 mnd sier ORDFØREREN"

«Eit offentleg organ skal arkivere alle dokument som blir til som ledd i verksemda, dersom dei har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for saksbehandling.»

Jeg har også i mine hendvendelser avdekket at ORDFØREREN heller ikke snakker sant om sin saksbehandling. Warsame i moske på Lisleby er i kommunestyret for ORDFØREREN parti.

VH,
Arne Larsen

Svar fra ORDFØRER NYGÅRD 4 JAN 2017:
Fredrikstad kommune har som policy at innkomne og sendte e-poster slettes automatisk etter 3 mnd.
Den e-posten du refererer til var ikke journalført – og kan derfor ikke gis innsyn i.
De opplysningene fra e-posten, samt opplysninger om endring av møtedato som du referer til lå som informasjon i min kalendere ved booking av møtedato/endring av møtedato.
Min outlook-kalender er åpen for ansatte i Fredrikstad kommune. Notatet/e-postene bekrefter det vi uttalte i tidligere brev datert 22.12.16.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur Jon-Ivar Nygård ordfører

Svar fra ORDFØRER NYGÅRD 11 JAN 2017:
Vårt svar var noe uklart på når svar ble gitt. Det er riktig at svaret til Alsagoff ble gitt senere enn selve møtet den 9/11-15. Tilbakemelding ble dessverre ikke journalført.
Kommunen har ingen ytterligere opplysninger i saken.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur Jon-Ivar Nygård ordfører

-------------------------

VH,
Arne Larsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #234]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Pettersen Anne-Karin Femanger, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Se vedlagte saksdokument

 

Mvh

 

Anne-Karin Femanger Pettersen

Daglig leder, Østfold kontrollutvalgssekretariat

Telefon: 400 05 206

Mobil direkte: 414 71 166

 

[1][epostadresse]

[2]www.fredrikstad.kommune.no/okus

 

Postboks 69, 1601 Fredrikstad

Besøksadresse: Glemmegt. 55, 1608 Fredrikstad

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.fredrikstad.kommune.no/okus