Innsynsbegjæring i lensmannskontoret sin dialog med Trønderenergi

Det var ein feil med leveringen eller liknande, som treng å rettast av Mimes brønn-gruppa.

Kjære Orkdal og Agdenes lensmannskontor,

Ber om innsyn i all dialog som har vært mellom lensmannskontoret og Trønderenergi (med eventuelle underleverandører) i Frøyasaken om vindmøller i 2019 (eposter, møtereferat, skype, messenger, osv). I tillegg til innsyn av alle fakturaer utstedt til Trønderenergi på vegne av dere.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Orkdal og Agdenes lensmannskontor

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    innsyn etter Offentleglova Innsynsbegj ring i lensmannskontoret sin dialog med Tr nderenergi.txt

    1K Download View as HTML

Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]innsyn etter Offentleglova til Orkdal og Agdenes lensmannskontor
([Orkdal og Agdenes lensmannskontor henvendelses-e-postadresse])
The email address you entered couldn't be found. Please check the
recipient's email address and try to resend the message. If the problem
continues, please contact your helpdesk.

References

Visible links
1. mailto:[Orkdal og Agdenes lensmannskontor henvendelses-e-postadresse]