Innsynsbegjæring i kommunens dialog om Vindkraftanlegg på Skardsøya

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Aure kommune,

Ber om innsyn i all dialog som epost, brev, møtereferater, smser som ordfører, varaordfører og rådmann har hatt vedrørende vindkraftanlegg på Aure i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Postmottak Aure kommune, Aure kommune

Dette er et automatisk svar fra [1][Aure kommune henvendelses-e-postadresse]

Din henvendelse til kommunens postmottak er mottatt.

 

E-post til og fra Aure kommune vil være gjenstand for journalføring, jfr.
Arkivloven.

 

References

Visible links
1. mailto:[Aure kommune henvendelses-e-postadresse]

Ingunn Golmen, Aure kommune

Hei!

 

Viser til din henvendelse om innsyn i alle korrespondanse angående
vindkraft for rådmann, ordfører og varaordfører i 2019, datert  06.08.19.

Aure kommune ønsker å vite hvem som ber om innsyn, og kommer ikke til å
legge arbeid i å oversende dokumenter til en anonym adresse.

Men alt av dokumentasjon som angår vindkraft blir fortløpende lagt ut på
kommunens hjemmeside under fanen vindkraft, se:
[1]https://www.aure.kommune.no/politikk/vin...

Der vil du/dere finne alle henvendelser som har blitt journalført under
temaet vindkraft.  Det gjelder også henvendelse til og fra rådmann,
ordfører og varaordfører.

 

Mvh

 

Ingunn Oldervik Golmen

Ordfører i Aure kommune

Mobil  995 16 430

[epostadresse]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Tor med hammeren <[2][Innsyns-e-postadresse #2097]>

Sendt: tirsdag 6. august 2019 11:23

Til: Postmottak Aure kommune <[3][Aure kommune henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog om
Vindkraftanlegg på Skardsøya

 

Kjære Aure kommune,

 

Ber om innsyn i all dialog som epost, brev, møtereferater, smser som
ordfører, varaordfører og rådmann har hatt vedrørende vindkraftanlegg på
Aure i 2019.

 

Med vennlig hilsen,

 

Tor med hammeren

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[4][Innsyns-e-postadresse #2097]

 

Er  [5][Aure kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Aure kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:

[6]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[7]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.aure.kommune.no/politikk/vin...
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2097]
3. mailto:[Aure kommune henvendelses-e-postadresse]
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2097]
5. mailto:[Aure kommune henvendelses-e-postadresse]
6. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
7. https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Kjære Ingunn Golmen,

Takk for din tilbakemelding.

Sitat fra veilederen til Offentleglova:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren