Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Tydal kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater og smser som
ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Berit da Silva, Tydal kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Svar p bestilling Innsyn etter Offentleglova Innsynsbegj ring i kommunens dialog med Tr nderene.doc

    31K Download View as HTML