Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tor med hammeren

Kjære Osen kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Postmottak Osen kommune, Osen kommune

Din henvendelse er mottatt og vil bli journalført/videresendt
saksbehandler for videre oppfølging.

 

Vi gjør oppmerksom på at personsensitive opplysninger ikke bør sendes pr.
e-post.

 

Med hilsen

Osen kommune

Postmottaket

Tlf. 725 78200

 

Høvik John Einar, Osen kommune

83 Attachments

 • Attachment

  image002.png

  6K Download

 • Attachment

  Informasjon fra Tr nderEnergi.html

  4K Download

 • Attachment

  190407 Brev til eierne april 2019.pdf

  132K Download View as HTML

 • Attachment

  SV Punktmarkering mot vindkraft utenfor Tr ndelagsm tet i morgen.html

  8K Download

 • Attachment

  image001.jpg

  1K Download

 • Attachment

  Punktmarkering mot vindkraft utenfor Tr ndelagsm tet i morgen.html

  2K Download

 • Attachment

  SV Generalforsamling og Eierm te i Tr nderEnergi AS mandag 13.mai 2019.html

  42K Download

 • Attachment

  Signert protokoll fra Generalforsamlingen i Tr nderEnergi 13.05.2019 inkl deltakerliste.pdf

  410K Download View as HTML

 • Attachment

  SV Generalforsamling og Eierm te i Tr nderEnergi AS mandag 13.mai 2019.html

  29K Download

 • Attachment

  VS Generalforsamling og Eierm te i Tr nderEnergi AS mandag 13.mai 2019.html

  24K Download

 • Attachment

  Generalforsamling og eierm te i Tr nderEnergi AS.html

  0K Download

 • Attachment

  SV Generalforsamling og Eierm te i Tr nderEnergi AS mandag 13.mai 2019.html

  12K Download

 • Attachment

  Generalforsamling og Eierm te i Tr nderEnergi AS mandag 13.mai 2019.html

  6K Download

 • Attachment

  Samlefil saksframlegg GF i Tr nderEnergi AS 13.05.2019.pdf

  241K Download View as HTML

 • Attachment

  1 19 Vedlegg Signert rsrapport TE konsern 2018.pdf

  2.6M Download View as HTML

 • Attachment

  2 19 Vedlegg 1 Valgkomiteens innstilling 2019.pdf

  119K Download View as HTML

 • Attachment

  2 19 Vedlegg 2 CV B rd Benum.pdf

  46K Download View as HTML

 • Attachment

  2 19 Vedlegg 3 CV Per Olav Monseth.pdf

  114K Download View as HTML

 • Attachment

  3 19 Vedlegg Valgkomiteens innstilling godtgj relse til styrets medlemmer 2019 2020.pdf

  107K Download View as HTML

 • Attachment

  6 19 Vedlegg Avtale om konsernordning nye TE 2019.pdf

  99K Download View as HTML

 • Attachment

  rsrapport og rsresultat for 2018.html

  7K Download

 • Attachment

  image001.png

  4K Download

 • Attachment

  VS Generalforsamling og eierm te i Tr nderEnergi AS.html

  1K Download

 • Attachment

  Nye vindprosjekter i Tr ndelag Tr nderEnergi innleder samarbeid med Stadtwerke M nchen.html

  7K Download

 • Attachment

  Fwd Tekst.html

  5K Download

 • Attachment

  VS Forslag til uttalelse.html

  9K Download

 • Attachment

  SV Forslag til uttalelse.html

  12K Download

 • Attachment

  Eierkommunene i Tr nderEnergi Lovlige vedtak b r gjennomf res som planlagt.html

  5K Download

 • Attachment

  Osen Steinsdalen.html

  7K Download

 • Attachment

  image002.png

  310K Download

 • Attachment

  image001.png

  572K Download

 • Attachment

  image003.png

  341K Download

 • Attachment

  SV Rekruttering til Fosen kommunene.html

  55K Download

 • Attachment

  image001.png

  9K Download

 • Attachment

  Re Rekruttering til Fosen kommunene.html

  19K Download

 • Attachment

  Re Rekruttering til Fosen kommunene.html

  14K Download

 • Attachment

  Vedlegg 2019 0017 Prosjektbeskrivelse Verdi i vind 060319.pdf

  1.2M Download View as HTML

 • Attachment

  Re Rekruttering til Fosen kommunene.html

  20K Download

 • Attachment

  Re Rekruttering til Fosen kommunene.html

  16K Download

 • Attachment

  Fwd Rekruttering til Fosen kommunene.html

  3K Download

 • Attachment

  Rekruttering til Fosen kommunene.html

  4K Download

 • Attachment

  SV Rekruttering til Fosen kommunene.html

  18K Download

 • Attachment

  Re Rekruttering til Fosen kommunene.html

  10K Download

 • Attachment

  SV Rekruttering til Fosen kommunene.html

  4K Download

 • Attachment

  Re SV Fiberprosjekt Osen kommune langs FV715.html

  41K Download

 • Attachment

  VS Fiberprosjekt Osen kommune langs FV715.html

  6K Download

 • Attachment

  Prosjektoversikt Fosenvegene AS 27.juni 2019.pdf

  107K Download View as HTML

 • Attachment

  Prosjektoversikt Fosenvegene AS 27.juni 2019.xlsx

  11K Download View as HTML

 • Attachment

  VS Kostnad fiberr r Fosenvegen gjennom Osen.html

  31K Download

 • Attachment

  VS Opprusting FV715 Steinsdalen.html

  8K Download

 • Attachment

  image002.png

  590K Download

 • Attachment

  image004.png

  620K Download

 • Attachment

  image007.png

  34K Download

 • Attachment

  Re SV SV Str m til Onshaugfjellet.html

  16K Download

 • Attachment

  SV Str m til Onshaugfjellet.html

  9K Download

 • Attachment

  SV Str m til Onshaugfjellet.html

  6K Download

 • Attachment

  Str m til Onshaugfjellet.html

  3K Download

 • Attachment

  Re M tereferat med Osen kommune nettutviklingsplan for Osen NUP 2019.html

  2K Download

 • Attachment

  Re Dialogm te Osen kommune.html

  2K Download

 • Attachment

  SV Sv Ny strategisamling Arbeiderpartiene i Fosen.html

  12K Download

 • Attachment

  SV Forslag til uttalelse.html

  11K Download

 • Attachment

  Re Generalforsamling og Eierm te i Tr nderEnergi AS mandag 13.mai 2019.html

  7K Download

 • Attachment

  SV Informasjon fra Tr nderEnergi.html

  7K Download

 • Attachment

  VS Google earth map and the presentation from the meeting in Osen.html

  5K Download

 • Attachment

  GOOGLE EARTH MAP.7z

  15K Download

 • Attachment

  PRESENTATION for meeting with OSEN kommune.pdf

  9.8M Download View as HTML

 • Attachment

  SV Ny busslomme ved Martin g rden.html

  9K Download

 • Attachment

  SV Rekruttering til Fosen kommunene.html

  5K Download

 • Attachment

  Re Dialogm te Osen kommune.html

  2K Download

 • Attachment

  Dialogm te Osen kommune.html

  3K Download

 • Attachment

  Re SV Ny busslomme ved Martin g rden.html

  6K Download

 • Attachment

  Ny busslomme ved Martin g rden.html

  3K Download

 • Attachment

  LAY C Nylandet busslomme alt001.pdf

  207K Download View as HTML

 • Attachment

  LAY F Busslomme.pdf

  96K Download View as HTML

 • Attachment

  busslomme sett mot Nord.jpg

  276K Download

 • Attachment

  busslomme oversikt mot s r.jpg

  250K Download

 • Attachment

  Rekruttering til Fosen kommunene.html

  3K Download

 • Attachment

  Sender e post Klage p eiendomsskatt Osen kommune.txt

  0K Download View as HTML

 • Attachment

  Klage p eiendomsskatt.pdf

  491K Download View as HTML

 • Attachment

  Godtatt Generalforsamling og eierm te i Tr nderEnergi AS.html

  0K Download

 • Attachment

  Godtatt Generalforsamling og eierm te i Tr nderEnergi AS.txt

  0K Download View as HTML

 • Attachment

  SV Punktmarkering mot vindkraft utenfor Tr ndelagsm tet i morgen.html

  11K Download

 • Attachment

  SV Punktmarkering mot vindkraft utenfor Tr ndelagsm tet i morgen.html

  6K Download

Hei!

Vedlagt følger kopi av all e-post dialog mellom ordfører og Trønderenergi.
Har ingen skype-samtaler eller sms.

 

[1]Osen kommune

John E Høvik
Ordfører
Tlf.: 90974064 / 95901033
[2][epostadresse]
Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN

 

References

Visible links
1. https://www.osen.kommune.no/
2. mailto:[epostadresse]