Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tor med hammeren

Kjære Oppdal kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Kirsti Welander, Oppdal kommune

1 Attachment

Hei,

 

Det vises til e-post av 28. juli der det bes om innsyn i all dialog
ordfører har hatt med TrønderEnergi i 2019.

 

All korrespondanse som ordfører har på vegne av Oppdal kommune er arkivert
og finnes i offentlig postjournal. På Oppdal kommunes hjemmesider får du
tilgang til vår postjournal. I sak nr. 2017/1382 finner du samtlige
dokumenter som har vært utvekslet mellom TrønderEnergi AS og Oppdal
kommune.

 

 

Med vennlig hilsen

Kirsti Welander 72401103
Ordfører 90113337
Kommunestyret [2]E-post
Oppdal kommune [3]Hjemmeside
[4]Facebook
[1]Oppdal Kommune

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. https://www.oppdal.kommune.no/
4. https://www.facebook.com/Oppdal-Kommune-...