Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Midtre Gauldal kommune, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Tor med hammeren

Kjære Midtre Gauldal kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Midtre Gauldal kommune

Vi har mottatt e-posten din.

Den vil bli behandlet i henhold til Offentleglova, Forvaltningsloven og Arkivloven.

Med vennlig hilsen
Midtre Gauldal kommune