Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tor med hammeren

Kjære Melhus kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Postmottak Melhus kommune, Melhus kommune

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt for videre oppfølging. Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post vil bli registrert i vårt sak- og arkivsystem for videre saksbehandling.

[cid:image002.jpg@01D37803.06549D80]

Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 Melhus

Telefon 72 85 80 00 (sentralbord)
Telefaks 72 85 80 58

www.melhus.kommune.no<http://www.melhus.kommune.no/>

Melhus kommune

11 Attachments

Vi viser til sak 19/3303-3 og oversender herved vedlagte dokument.
Deres saksbehandler er Ann Karin Viggen
Deres referanse er

Med vennlig hilsen

Ann Karin Viggen
Servicesenteret