Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Universitetet i Agder,

For alle stillingskoder som inngår i lønnsplan 90.301 ingeniør:

* Ingeniør (1083)
* Avdelingsingeniør (1084)
* Avdelingsingeniør (1411)
* Avdelingsingeniør (1085)
* Overingeniør (1087)
* Senioringeniør (1181)
* Sjefingeniør (1088)

Ønsker jeg antall ansatte, medianlønn og gjennomsnittlig lønn. Om det er enklere for dere kan jeg få ansattlister med lønn for hver av stillingskodene.

Med vennlig hilsen,
Håvard Pedersen
Bedriftsgruppeleder NITO UiT

Marianne Skagestad,

2 Attachments

Hei – vedlagt etterspurt oversikt

 

 

Vennlig hilsen

 

Marianne Skagestad

Personalrådgiver

Personal- og organisasjonsavdelingen

 

 

Telefon: 38141194/90023521

Mail: [1][epostadresse]

Besøksadresse: Kontor A5 017, Gimlemoen

Postadresse: Postboks 422, 4604 Kristiansand

 

 

 

Fra: Arkiv-hjelp <[epostadresse]>
Sendt: tirsdag 27. august 2019 13:29
Til: Sentralarkivet Exchange-bruker <[epostadresse]>
Emne: Fwd: UiA INC0396234 - innsyn etter Offentleglova - Innsyn
lønnsstatistikk for ingeniører

 

 

Tidligere historikk på videresendt sak / Forwarded case history:

27/08/2019 09:14:15 GMT - guest (Additional comments)

received from: [Innsyns-e-postadresse #2122]

 

Kjære Universitetet i Agder,

 

For alle stillingskoder som inngår i lønnsplan 90.301 ingeniør:

 

* Ingeniør (1083)

* Avdelingsingeniør (1084)

* Avdelingsingeniør (1411)

* Avdelingsingeniør (1085)

* Overingeniør (1087)

* Senioringeniør (1181)

* Sjefingeniør (1088)

 

Ønsker jeg antall ansatte, medianlønn og gjennomsnittlig lønn. Om det er
enklere for dere kan jeg få ansattlister med lønn for hver av
stillingskodene.

 

Med vennlig hilsen,

Håvard Pedersen

Bedriftsgruppeleder NITO UiT

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #2122]

 

Er [Universitetet i Agder henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova
til Universitetet i Agder? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss
ved å bruke dette skjemaet:

https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Ref:MSG2240282

References

Visible links
1. file:///tmp/[epostadresse]

Takk for kjapt svar!

Med vennlig hilsen,
Håvard Pedersen