Innsyn i reiseregning til fylkespolitiker

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Møre og Romsdal fylkeskommune,

Ber om innsyn i alle reiseregninger og utbetalinger i 2019 til fylkespolitiker Frank Sve.

Med vennlig hilsen,

Nysgjerrige Nils

Henny Haug, Møre og Romsdal fylkeskommune

2 Attachments

Hei

Legger ved rapport over det Frank Sve har mottatt fra Møre og Romsdal
fylkeskommune hittil i år.

 

Henny Haug
rådgivar økonomi
organisasjonsavdelinga – administrativ seksjon

Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Tlf. 71 28 01 64

[1][epostadresse]
[2]mrfylke.no

 

[3]cid:image001.jpg@01D281F2.727143E0

 

 

 

Fra: Ingvild Halås Rangnes <[epostadresse]> På vegne av
Dokpost
Sendt: mandag 26. august 2019 12:33
Til: Henny Haug <[epostadresse]>
Emne: Innsyn - fylkeskommunens utgifter til reiseregninger og utbetalinger
i 2019 til fylkespolitiker Frank Sve
Viktighet: Høy

 

[4]http://epwi1/ephorte/locator/?SHOW=JP&am...

 

 

Vi har mottatt dette kravet om innsyn i en sak der du er saksbehandler.
Vennligst behandle innsynskravet innen 3 dager, jf Offentligetslovens §29.

 

Et eventuelt avslag skal være skriftlig og begrunnet.

 

[5]https://mrfylke.no/Intranett/Stoetteseks...

 

Vennlig hilsen dokumentsenteret

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. file:///tmp/applewebdata:/E17A794A-548D-4EB2-9791-AA8EF43F8BEA/www.mrfylke.no
4. http://epwi1/ephorte/locator/?SHOW=JP&am...
5. https://mrfylke.no/Intranett/Stoetteseks...