Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Rolf Kalland, Naustdal kommune

1 Attachment

 

Hei

 

Viser til epost av 24.06.19 med forespørsel om reglement for folkevalde og

sender vedlagde gjeldande reglement.

 

Beklager seint svar på grunn av ferieavvikling.

 

 

Med helsing

Rolf Kalland

Kommunalsjef

Tlf. 57816121/97653805

Epost: [epostadresse]