Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Tarjei Leer-Salvesen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi ventar på at Tarjei Leer-Salvesen skal lesa ein av dei siste svara og oppdatera statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

ASK Postboks Postmottak, Askim kommune

Dette er en automatisk bekreftelse på at din mail er mottatt av Askim
kommune. Vi takker for din henvendelse.
Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både
inngående og utgående e-post blir vurdert for eventuelt journalføring i
kommunens sak-/arkivsystem.

Tove Irene Grøttjord, Askim kommune

1 Attachment

Hei

Askim kommune har ikke tilleggsreglement som regulerer
opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen.

 

 

[1]blaa

 

Med vennlig hilsen

 

Tove Irene Grøttjord

Politisk sekretariat

Strategi og forvaltning

Askim kommune

Tlf. 69681024
Epost: [2][epostadresse]

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]

Tove Irene Grøttjord, Askim kommune

2 Attachments

Hei

 

Jeg vet ikke om noen har sendt deg denne. Håndboka gjelder ut 2019. Hvis
du allerede har fått den, kan du se bort fra denne.

 

 

[1]blaa

 

Med vennlig hilsen

 

Tove Irene Grøttjord

Politisk sekretariat

Strategi og forvaltning

Askim kommune

Tlf. 69681024
Epost: [2][epostadresse]

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Tarjei Leer-Salvesen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.