Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Bente Fjellstad Bjørge, Ringebu kommune

5 Attachments

 

Vedlagt oversendes våre dokumenter.

 

 

 

[1]ringebukommune_stående+visjon_RGB Med hilsen                      
Bente Fjellstad Bjørge
HR-leder/tjenesteleder
Ringebu kommune
 
Ringebu kommune skifter telefonsystem.
Mitt nummer er:

Mob.: 481 71 988
E-post:[2][epostadresse]
 
Det gjøres oppmerksom på at besvarelser
ved bruk av e-post
kan bli journalført som offentlig post i
tråd med kommunens rutiner.
 
[3]Miljoefyrtaarn-liten-logo_medium
Tenk på miljøet før du skriver ut denne
e-posten
[4]grunnlinje_farger_original

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1935]]
Sendt: mandag 24. juni 2019 14.54
Til: Post
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

 

Hei

 

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for
folkevalgte.

 

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer
opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres
kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

 

Med vennlig hilsen,

 

Tarjei Leer-Salvesen

Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #1935]

 

Er  [Ringebu kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Ringebu kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:

https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]