Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Gjerdrum Postmottak, Gjerdrum kommune

Dette er et standardsvar som sendes til alle som sender e-post til
[Gjerdrum kommune henvendelses-e-postadresse].

Gjerdrum kommune har mottatt din e-post og den vil bli behandlet snarest
mulig.  Dersom den krever særskilt saksbehandling vil e-posten bli
registrert i vår postjournal og deretter oversendt saksbehandler for
videre behandling.

 

Med vennlig hilsen

Gjerdrum kommune

 

 

 

Ruth Meyer, Gjerdrum kommune

Hei,

Vi viser til deres henvendelse under angående ønske om innsyn i kommunens reglement for folkevalgte. Reglementet ligger på kommunens hjemmeside:

https://www.gjerdrum.kommune.no/publiser...

Ta gjerne kontakt igjen hvis du har ytterligere spørsmål.

Med vennlig hilsen

Ruth Meyer
Seniorrådgiver/personvernombud
Gjerdrum kommune

Tlf.: 47 26 46 24/66 10 60 15

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1879]>
Sendt: 24. juni 2019 14:52
Til: Gjerdrum Postmottak <[Gjerdrum kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1879]

Er [Gjerdrum kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Gjerdrum kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hfOS...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hfOS...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------