Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Lise Mari Haugen, Førde kommune

Hei

Link til reglement for folkevalde i Førde kommune

Førde kommune har ikkje eit eige tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikarar og administrasjon.

Med vennleg helsing

vis sitert seksjon

Konstituert rådmann
---------------------------------------------------------
Forde kommune www.forde.kommune.no
E-post:  [epostadresse]
Tlf. +47 57 61 27 04
Mob. +47 93 42 24 61

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1636]]
Sendt: mandag 24. juni 2019 14.47
Til: Førde Postmottak <[Førde kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1636]

Er [Førde kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Førde kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Tarjei Leer-Salvesen

Kjære Lise Mari Haugen,

I svaret ditt henvises det til en lenke. Men lenken finner jeg ikke der?

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Fædrelandsvennen

Lise Mari Haugen, Førde kommune

1 Attachment

Hei
Vedlagt følgjer same dokument som i lenka.

Med vennleg helsing

vis sitert seksjon

Konstituert rådmann
---------------------------------------------------------
Forde kommune www.forde.kommune.no
E-post:  [epostadresse]
Tlf. +47 57 61 27 04
Mob. +47 93 42 24 61

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1636]]
Sendt: tirsdag 25. juni 2019 14.28
Til: Lise Mari Haugen <[epostadresse]>
Emne: Re: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Kjære Lise Mari Haugen,

I svaret ditt henvises det til en lenke. Men lenken finner jeg ikke der?

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Fædrelandsvennen

vis sitert seksjon