Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postmottak Indre Fosen kommune, Indre Fosen kommune

Hei

Din henvendelse er mottatt og vil bli registrert/videresendt til
saksbehandler for videre oppfølging.

 

Med hilsen
Dokumentsenteret – Indre Fosen kommune
[1][Indre Fosen kommune henvendelses-e-postadresse]

73 85 27 01

 

Epost fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Journalpliktig epost
arkiveres og blir synlig på [2]postlisten

 

References

Visible links
1. mailto:[Indre Fosen kommune henvendelses-e-postadresse]
2. http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen

Skarsaune May Hilde, Indre Fosen kommune

3 Attachments

Hei,

 

Vedlagt oversendes gjeldende utgave av Indre Fosens reglement for
folkevalgte.

 

 

Med vennlig hilsen
May Hilde Skarsaune
politisk sekretær
Indre Fosen kommune
: [1]www.indrefosen.kommune.no
+ [2][epostadresse]

( 90685757

_______________________________________________________________________________

E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig epost
arkiveres og blir synlig på [3]Innsyn

 

 

References

Visible links
1. http://www.indrefosen.kommune.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/