Innsyn i eposter, SMS og Skypemeldinger

Innsynsførespurnaden vart avvist av NTNU - Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet.

Tor med hammeren

Kjære NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

Ber om innsyn i all dialog mellom Tore Marvin Undeland og Trønderenergi (gjelder alle eposter, skypemeldinger, smser til og fra ansatte der i fra)

Med vennlig hilsen
Vi som elsker Norsk Natur

NTNU - Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Hei Vi som elsker Norsk Natur,

Vi viser til eposten sendt til oss 25. juli. Henvendelsen gjelder innsyn i
korrespondanse mellom Tore Marvin Undeland og Trønderenergi.

På grunnlag av informasjon fra avdelingsdirektør Arne K. Hestnes kan vi gi
følgende svar:

Underland er professor emeritus og har følgelig ikke noe arbeidsforhold
ved NTNU. Det vil si, NTNU er feil mottaker for begjæringen, i alle fall
slik jeg ser det, det kreves for øvrig innsyn i e-poster, SMS osv. det vil
si privat epostkasse, telefon mv., det kan vi i utgangspunktet ikke gi.

Innsynsforespørselen er på dette grunnlaget avslått.

Med vennlig hilsen,
Avdeling for Dokumentasjonsforvaltning

Cathrine Tørum,

1 Attachment

Hei

Det vises til innsynsbegjæring av 25. juli.

Begjæringen er stilet til riktig adresse.

Jeg i finner ingen journalposter adressert slik som det etterspørres, men
det kan skyldes ferietid at dokumenter ikke er registrert.

 

Slik jeg forstår begjæringen er det en sammenstilling av databaser som
etterspørres.

Jeg oppfordrer til at  det ved eventuell neste henvendelse til
[NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet henvendelses-e-postadresse] stiler spesifikk henvendelse til samme adresse med
mer presisjon i hvilke journalposter som ønskes gitt ut, jf offlovens §
3-4 « eit dokument», jf forvaltningsloven § 2f, og «logisk avgrensa», jf
også § 9 «dersom samanstillinga kan gjerast med enkle midler».

 

 

Med beste hilsen

Cathrine Tørum

Seniorrådgiver

Fagruppe for strategi og arbeidsgiverfunksjon

NTNU – HR- og HMS-avdelingen
e-post: [1][epostadresse]

 

 

[2]https://innsida.ntnu.no/documents/10157/...

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. https://innsida.ntnu.no/documents/10157/...