Innsyn i dokumenter om Myanmar

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Ingeborg Johansen

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Det vises til nylige oppslag i Dagbladet om Post- og teletilsynet/NKOMs oppdrag i Myanmar.

Det bes om innsyn i alle dokumenter dere har om prosjektene Myanmar, inkl. men er ikke nødvendigvis begrenset til alle dokumenter lagret på sak 2012/1304.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Message in English below.


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet


Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har motteke e-posten din. Den vil verte handsama snarast råd.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit
Vår hjemmeside kan hjelpe deg med svar på mange spørsmål: http://www.nkom.no


This is a NO REPLY message to inform you that your enquiry has been received by the Norwegian Communications Authority. Your enquiry will be processed and answered as soon as possible. For more information about the Norwegian Communications Authority, please visit www.nkom.no.


Yours sincerely,
Section Archives and IT
Norwegian Communications Authority

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1 Attachment

Ingeborg Johansen
Dokumentet 1603140-2 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
dokumenter om Myanmar for saken Innsynssak - Myanmar-prosjekt er utsendt
av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.