Innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ

Innsynsførespurnaden vart avvist av Finansdepartementet.

Kjære Finansdepartementet,

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ.

Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse reiseregninger ber jeg også om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

Mail Delivery System, Finansdepartementet

Vi bekrefter at din e-post er mottatt i Finansdepartementet.

Vi stadfestar at din e-post er motteken i Finansdepartementet.

We hereby confirm that your e-mail is received by the Norwegian Ministry of Finance.

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

Innsynsbegjæringen gjelder "alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ" og "både reiser i utlandet og i Norge." Videre bes om "begrunnelsen for at satsen er oversteget."

Innsynsbegjæringen retter seg mot ett eller flere spesifiserte dokumenter siden det forutsettes et uttrekk fra et større antall dokumenter (alle reiseregninger i en periode) etter et angitt kriterium (overnattingskostnader ut over regulativet).

Vi har ingen særskilt oversikt over de reiseregningene som tilfredsstiller det angitte kriterium. En slik oversikt er det heller ikke teknisk mulig å frembringe ved uttrekk fra det regnskapssystemet som benyttes til reiseregninger.

Da innsynsbegjæringen ikke retter seg mot ett eller flere spesifiserte dokumenter som nærmere definert i offentleglova §§ 3–4, må begjæringen vurderes i forhold til bestemmelsen i lovens § 9 om krav om "innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar." Som det fremgår av forrige avsnitt kan en slik sammenstilling ikke enkelt utarbeides. Begjæringen om innsyn avslås derfor.

Med vennlig hilsen
Finansdepartementet
Dokumentasjonssenteret
Pål Mangset
Tlf : 22 24 43 22
Fax: 22 24 27 16
E-post : [Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lukas P. Johnson [mailto:[Innsyns-e-postadresse #54]]
Sendt: 6. november 2015 16:01
Til: Postmottak Finansdepartementet
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ

Kjære Finansdepartementet,

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ.

Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse reiseregninger ber jeg også om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------