Kjære Lørenskog kommune,

Jeg ønsker å få utlevert deres HMS-håndbok. Den er lenket fra Lørenskog Kommunes Personalhåndbok, men ikke tilgjengelig utenfra deres intern-nett.

Med vennlig hilsen,
Hans-Petter Fjeld

Lillian Jahr Oterholt, Lørenskog kommune

Til Hans-Petter Fjeld

Viser til din eposthenvendelse.

Lørenskog kommune har Åpen som en av kommunens verdier, og HMS-håndboka ligger i utgangspunktet tilgjengelig via våre internettsider. For å finne den, scroller du nederst på siden og velger "For ansatte". Du kommer da til en side hvor HMS-håndboka er linket opp. Linken fungerer dessverre ikke pr nå, men dette vil bli ordnet. Jeg anbefaler deg derfor å prøve linken igjen senere.

Jeg kan for øvrig opplyse om at HMS-håndboka er under revisjon som en del av vårt arbeid med internkontroll.

Jeg benytter anledningen til å ønske deg en god jul og et godt nytt år.

Mvh
Lillian Jahr Oterholt
seksjonsleder
Arbeidsgiverseksjonen
Lørenskog kommune

Tlf: 67 93 40 67
Mobil: 950 69 558
www.lorenskog.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak
Sendt: 19. desember 2016 13:38
Til: Lillian Jahr Oterholt <[epostadresse]>
Emne: VS: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - HMS-håndbok

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hans-Petter Fjeld [mailto:[Innsyns-e-postadresse #236]]
Sendt: 16. desember 2016 16:45
Til: Postmottak <[Lørenskog kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - HMS-håndbok

Kjære Lørenskog kommune,

Jeg ønsker å få utlevert deres HMS-håndbok. Den er lenket fra Lørenskog Kommunes Personalhåndbok, men ikke tilgjengelig utenfra deres intern-nett.

Med vennlig hilsen,
Hans-Petter Fjeld

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Lillian Jahr Oterholt,

Takk for svar.

Jeg var kanskje ikke tydelig nok.

Jeg viser til lov om rett til innsyn i dokument i offentleg virksomhet (offentlighetsloven) og ønsker innsyn i dokumentet dere kaller HMS-håndboka.

Jeg tolker av det du skrev som at den ikke er tilgjengelig på internett. Jeg ønsker den utlevert.

Med vennlig hilsen,
Hans-Petter Fjeld

Lillian Jahr Oterholt, Lørenskog kommune

Hei

Jeg har juleferie, og er tilbake på kontoret mandag 2. januar 2017.

 

Om det er noe som haster, ta kontakt med Informanten på tlf. 67 93 40 00
for å bli satt i kontakt med en av mine kollegaer.

 

Med vennlig hilsen

Lillian Jahr Oterholt

seksjonsleder

arbeidsgiverseksjonen

Lørenskog kommune

Telefon direkte: 67 93 40 67

Mobiltelefon: 950 69 558

Telefon sentralbord: 67 93 40 00

 

Kristian Olav Hvesser, Lørenskog kommune

1 Attachment

Til Hans-Petter Fjeld,

 

Vedlagt følger alle sidene i Lørenskog kommunes HMS-håndbok, konvertert
til PDF-format.

 

Med vennlig hilsen

 

Kristian Hvesser

IKT-konsulent

IKT Drift

Teknologiavdelingen

 

Tlf 67 93 40 65

Epost [1][epostadresse]

Hjemmeside: http://www.lorenskog.kommune.no

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]