Helse- og omsorgsministerens arbeidskontrakt og kalender

Innsynsførespurnaden vart avvist av Helse- og omsorgsdepartementet.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Helse- og omsorgsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar.

- Ministren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Wurschmidt Siv, Helse- og omsorgsdepartementet

Hei,

 

Vi viser til  e-post 19. august 2017 der du ber om innsyn i helse- og
omsorgsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe,
informasjon om hvilken lønn ministeren mottar og ministerens kalender
hittil i 2017.

 

Når det gjelder innsyn i helse- og omsorgsministerens arbeidskontrakt,
stillingsbeskrivelse, personalmappe og informasjon om ministerens lønn, må
henvendelsen rettes til Statsministerens kontor som er arbeidsgiver for
helse- og omsorgsministeren.  

 

Når det gjelder innsyn i statsrådens kalender er helse- og
omsorgsministerens offentlige aktiviteter gjenstand for en fortløpende
vurdering av hvilke oppføringer som legges ut som presseinvitasjoner og
nyheter på regjeringen.no.

 

Vi viser derfor til
[1]https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ak...

Med vennlig hilsen

Siv Wurschmidt
avdelingsdirektør

Helse- og omsorgsdepartementet
Administrasjonsavdelingen

Telefon 22 24 84 80
Mobil 416 55 491
E-post [epostadresse]

www.hod.dep.no

Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ak...