Finansminister Siv Jensen sin kalender hittil i 2018

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Finansdepartementet, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Finansdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Siv Jensen sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Finansdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finansdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Finansminister Siv Jensen sin kalender hittil i 2018».

Kan ikke se at denne innsynshenvendelsen er saksbehandlet, og påklager derfor etter femdagersfristen. Ola Elvestuen har gitt innsyn i tilsvarende, så jeg kan ikke skjønne at det skal være et problem, særlig nå Sivilombudsmannen har sagt man skal vurdere innsyn i dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/finans...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

Vi viser til tidligere kommunikasjon om saken. Vi viser også til Justisdepartementets høring av 4.7.2018 om endringer i Offentleglova om innsyn i kalendere og drøftingene av dette.

Vi har vurdert innsyn bl.a. i lys av din siste henvendelse. Ved vurdering av innsynskravet har vi lagt vekt på at innføringene i statsrådens kalender er svært kortfattet og stikkordsmessige og uten selvstendig innhold. Kalenderen preges av å gi en oversikt over statsrådens aktiviteter. Selv når vi legger til grunn Sivilombudsmennenes uttalelser avgitt i spørsmålet om innsyn i statsministeren kalender kan vi vanskelig se at de konkrete innføringene i statsrådens kalender kan utgjøre saksdokumenter. Vi kan likeledes vanskelig se at innføringene i kalenderen må journalføres og at journalføring må skrives slik at det blir et saksdokument.

Med vennlig hilsen
Informasjonsforvaltningsseksjonen
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo
Tlf: 22 24 43 06
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen <[Innsyns-e-postadresse #706]>
Sendt: lørdag 19. mai 2018 08.33
Til: Postmottak Finansdepartementet <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Finansminister Siv Jensen sin kalender hittil i 2018

Kjære Finansdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finansdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Finansminister Siv Jensen sin kalender hittil i 2018».

Kan ikke se at denne innsynshenvendelsen er saksbehandlet, og påklager derfor etter femdagersfristen. Ola Elvestuen har gitt innsyn i tilsvarende, så jeg kan ikke skjønne at det skal være et problem, særlig nå Sivilombudsmannen har sagt man skal vurdere innsyn i dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/finans...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #706]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Kjære Postmottak Finansdepartementet,

Dette var tynn suppe, og jeg kjøper det ikke.

Anbefaler offentleglova som sommerlektyre.

Om dere faktisk leser den, så vil dere oppdage at den er laget for å ta hensyn til alle parter, og finne ut at det er uproblematisk og også går ganske raskt å levere ut en utgave av kalenderen der det som f.eks. er sladdet ut av hensyn i paragraf 13, 20 og 21 (f.eks) er .. sladdet.

Det er merkelig at dere ikke en gang nevner Riksrevisjonen eller Oxford Research sin rapport i dette hastearbeidet som kom før fellesferien. Dårlig politisk håndverk.

Ønsker dere en riktig god sommer. Faktisk.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen