EVA Admin (2019-01-08)

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Midtre Namdal samkommune, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Midtre Namdal samkommune

Søker innsyn i:
- 2018/2975-7, datert 2019-01-08 - EVA Admin

Dokumentet hører til saksnr 2018/2975.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Kjære Midtre Namdal samkommune,

Kan jeg få saksnummer for henvendelsen min?
Jeg venter enda svar. Dere skal svare uten ugrunnet opphold ref Offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Torunn E. Grønnesby,

1 Attachment

Ber om å bli kontaktet på telefon.

 

Med vennlig hilsen

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
Servicesenteret
Tlf: 976 60 648
[1]overhalla logo

 

References

Visible links

Kjære Torunn E. Grønnesby,

Ber om at henvendelsen besvares etter Offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Torunn E. Grønnesby,

Hei,

Brevet du ber om innsyn i inneholder lenke til sertifikat Valgadministrasjonssystemet. Her forstod vi ikke hvorfor du ville ha innsyn i dette. Vi er opplært til og skal svare på henvendelser på innsyn, men å sende svar om innsyn via en lenke gjorde at jeg ble usikker på om dette var greit. Derfor må vi beklage at du ikke har fått svar. Vi ser i ettertid at dette brevet kunne ha vært unntatt offentlighet. Dette for at de inneholder påloggingsinformasjon til valgadministrasjonssystemet i Norge. Brevet er ment for valgansvarlige i kommunen og ikke for offentligheten. Her må vi inn å gradere dette brevet for innsyn.

Med vennlig hilsen

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
Servicesenteret
Tlf: 976 60 648

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2201]]
Sendt: mandag 7. oktober 2019 12:48
Til: Torunn E. Grønnesby <[epostadresse]>
Emne: Re: Klage på innsyn dokument 2018/2975 -7

Kjære Torunn E. Grønnesby,

Ber om at henvendelsen besvares etter Offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Torunn E. Grønnesby,

Man trenger ikke å begrunne en henvendelse om innsyn. Men siden du lurer, så har jeg søkt innsyn i de fleste journalposter på Norske-postlister.no som inneholder "EVA admin" eller tilsvarende.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård