Dokumentasjon møte mellom Ordfører, Ek og Administrasjon,Råde graveservicesak

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Fredrikstad kommune,Hans Ek sier han har sendt mange mailer til administrasjon om den ulovlige oppfylling ved Forsetlund. Disse mailer bes gitt innsyn i.Hans Ek sier at han og ordfører har hatt møter om saken med administrasjon. Referatene bes gitt innsyn i. Videre bes det gitt innsyn i hvordan dette møtet er vurdert å være etter formannskapsmodellen, slik Camilla Eidsvold sier at det praktiseres.

VH,Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/konta...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Vedlagt følger foreløpig svar på innsynsbegjæring av 10.09.2018.

Med vennlig hilsen,
Eva M. B. Pedersen
konsulent
Fredrikstad byarkiv

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Vedlagt følger nytt foreløpig svar med forlenget svarfrist på
innsynsbegjæring av 10.09.2018.

Med vennlig hilsen,
Eva M. B. Pedersen
konsulent
Fredrikstad byarkiv

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

7 Attachments

Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring av 10.09.2018.

Med vennlig hilsen.
Eva M. B Pedersen
konsulent
Fredrikstad byarkiv

Kjære Fredrikstad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dokumentasjon møte mellom Ordfører, Ek og Administrasjon,Råde graveservicesak».

dette skriver Hr. Ek i fredrikstad blad 09 september d.å.

"hans ek
20 dager siden
Jeg har hatt møte med administrasjonen med ordfører tilstede i fjor. Jeg påpekte det ulovlige forholdet og trodde saken var løst. Det var den tydeligvis ikke og jeg hadde ikke noe annet valg enn å ta saken utenfor rådhuset. Dette framgår av min redegjørelse ovenfor."

Han påpeker altså det som kan være en Ulovlighet og allikevel syntes ikke Fr. Auganes, kommunalsjef, heller Hr. Nygård at det var nødvendig med et møtereferat fordi det bare var "informativt"? Er dette for å holde ting hemmelig?

I sitt innlegg i avisen viser Hr. Ek til flere mails. Jeg har bare fått tilsendt 1.
Kan Fr. Auganes vennligst finne frem de øvrige mails også. Hr. Ek sitter tydeligvis på flere mails som har gått inn til kommunen.

"Med dette som bakgrunn har jeg hatt flere emailutvekslinger og dessuten et møte internt for ett år siden med både kommunalsjefen og plan- og bygningssjefen med det for øye å påpeke en ulovlig sak uten å gripe til sterkere virkemidler som ville gi negativ omtale av Fredrikstad kommune. En stund så det ut for at dette skulle lykkes. Politisk ledelse ble også informert. Det ble også satt en jurist tilhørende Plan- og bygningsetaten på saken. Men han sluttet i Fredrikstad kommune og saken tok fart igjen."

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/konta...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Svar p sp rsm l ulovlig oppfylling ved Forsetlund mailer fra Hans Ek til administrasjonen m.pdf

    89K Download View as HTML

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Svar p sp rsm l ulovlig oppfylling ved Forsetlund mailer fra Hans Ek til administrasjonen m.pdf

    89K Download View as HTML

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

3 Attachments

Vår ref 2016/16558

Vennlig hilsen
Anna Auganes | regulering- og byggesakssjef
e-post: [epostadresse]