Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Politidirektoratet, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Politidirektoratet,

Innsynsbegjæring gjelder et prosjekt "Digital Samhandling Offentlig - Privat" i Finans Norge der politiet deltar.

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter vedrørende politiets relasjon til og arbeid i prosjektet.

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen