Database for valg 2019

Svar på denne førespurnaden er forseinka. I følgje lova burde Valgdirektoratet normalt ha svara raskt og av (detaljar)

Kjære Valgdirektoratet,

Etter Offl §9 søker jeg innsyn i database for valg 2019. Dette gjelder valgresultat og alle andre typer data som angår valget.

Eksempelvis gjelder dette alle data fra EVA Admin (inkluderer men ikke begrenset til: grunnlag for valgprotokoller, grunnlag for valgresultat.no, alle kommuner/fylker til valg, alle partier, valgoppgjør, slettede valgoppgjør, liste over personer med tilgang til EVA Admin, tilgangsnivå, påloggingshistorikk for brukere, med mer).

Manntall ønskes ikke.

Kan i første omgang få en liste over hvilke database(r) og tabeller som dere tenker er aktuelle.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

post@valg.no, Valgdirektoratet

Hei,

 

Vi viser til din henvendelse av 4. oktober 2019 hvor du henviser til
offentlighetsloven og ber om innsyn i flere dokumenter.

 

Innsynskravet er omfattende og det vil ta tid å ta stilling til alle deler
av kravet.

Vi har ditt innsynskrav under behandling, og du vil motta svar senest ved
utgangen av uke 43.

 

 

Med vennlig hilsen

Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

E-post [1][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.valg.no

Frie, direkte og hemmelige valg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.valg.no/

Kjære [email address],

Dersom dere har en liste over aktuelle databaser/dokument, så kan jeg gjerne ta en titt på det før dere gjennomgår alle.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

post@valg.no, Valgdirektoratet

4 Attachments

Hei

Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).

Med hilsen

Valgdirektoratet
Rambergveien 9
Postboks 2080, 3103 Tønsberg
E-post [Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

www.valg.no

Frie, direkte og hemmelige valg

Kjære [email address],

Følgende stemmer overhode ikke:
"For øvrig vurderes ditt behov for innsyn ivaretatt ved allerede publisert informasjon."

Jeg ber om de umodifiserte/utransformerte dataene slik de fremkommer i EVA admin sin database (og andre relevante databaser).

Som tidligere nevnt, kan dere godt sende over en oversikt, så kan jeg kanskje redusere forespørselen?

Svaret deres avslår i praksis hele forespørselen. Vennligst besvar med avslag etter Offl §31.

Dere henviser til valgresultat.no og møtebøker. Møtebøker i maskinlesbart format er IKKE publisert på valgresultat.no. Dere har lagt ut signerte møtebøker/valgprotokoller. Dette er ikke lesbart. Så dette er ikke tilgjengelig etter Offentleglova §9 slik jeg ber om. Valgresultat.no inneholder heller ikke de samme data som møtebøker. F.eks. mangler merknader og detaljnivået som ligger i EVA admin sin database.

Jeg ber ikke om det som ligger i valgresultat.no/møtebøker. JEG BER OM DE FAKTISK DATAENE I DATABASEN. Ikke en transformasjon. Ikke en modifisert versjon. Ikke en redusert versjon. De fulle dataene fra databasen. Dette har jeg rett på etter Offl §9.

En betydelig del som mangler på valgresultat.no er ulike versjon av dataobjektene. De ligger versjonert i EVA Admin sin database (101 forskjellige datatyper av typen 'VersionedEntity'). Hver versjonert dataobjekt inneholder operasjonstype, når det ble endret, med mer. Dette er data om valget 2019 som jeg ønsker og som er essensielt for mitt arbeid.

Dere har sendt over 5 dokumenter/linker:
- Rollematrise EVA [1]. Er PDF. Ikke maskinlesbart. Ergo ikke svar på innsyn etter Offl §9. Heller ikke rådataene, så derfor er det ikke det jeg spør etter.
- Valgprotokoller på Valgresultat.no. Er signerte PDFer. Ikke maskinlesbart. Ergo ikke svar på innsyn etter Offl §9. Ei heller rådata eller detaljerte nok.
- PDF med summert antall innlogginger for EVA admin i et tidsrom. Dette er ikke det som det ble spurt om. Det er ikke data jeg er interessert i.
- Forelopig endelig kontrolltellinger Fylkestingsvalget 2019 Data fra 08 10 2019.CSV.txt
- Forelopig endelig tellinger Kommunestyrevalget 2019 Data fra 08 10 2019.CSV.txt

De to sistnevnte gir faktiske data selv om detaljgrad er SVÆRT redusert fra det som ligger i EVA Admin. De er derfor heller ikke et svar på det jeg spør etter.

=> Altså er hele henvendelsen min avslått uten henvisning til lov.

BER OM NY VURDERING AV INNSYNSHENVEDELSEN.

Dersom dere opprettholder nåværende svar, så krever jeg svar ett Offl §31 (Avslag og grunngiving).
Ønsker at merinnsyn vurderes.
Ønsker utvidet begrunnelse for avslaget.

---------
Ang. personer: Kan dere vurdere hvor mye som må bli tatt bort for at dere mener Offl §24 (3) ikke skal være gjeldene? Ta bort navn/epost? Ta bort IP-adresser?

------
Ang. slettede valgoppgjør: Dere får en ny innsynshenvendelse på dette siden dere sier dette ikke ligger i en database. Jeg vil da be om en oversikt over alle slettede valgoppgjør. Dette skal selvsagt være journalført som inngående henvendelser.

[1] https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære [email address],

For å legge til forrige svar.

Jeg vet ikke hvilke databaser som er aktuelle. Jeg vet EVA Admin sin database er høyst aktuell.

Her er en liste med en del tabeller fra denne databasen. Jeg ønsker innsyn i samtlige og jeg ber dere vurdere hver enkelt av disse. Husk å vurder merinnsyn enkeltvis. F.eks. at det blir tatt bort navn. Navn er ikke av interesse.

aarsakskode
access
affiliation
affiliation_vote_count
antall_stemmesedler_lagt_til_side
area_level
ballot_count
ballot_rejection
ballot_status
ballot
batch_status
batch
binary_data
borough
candidate_audit
candidate_rank
candidate_seat
candidate
candidate_vote_count
candidate_vote
cast_vote_batch
cast_vote_batch_member
cast_vote
certificate_revocation_list
configuration
contest_area
contest_rel_area
contest_report_text
contest_report
contest_status
contest_text
contest
contest_voting
count_qualifier
country
county_local_config_status
county_status
county
election
election_day
election_day_votings
election_event_locale
election_event_report
election_event_status
election_event_text
election_event
election_group
election_level
election_seat
election_settlement
election_text
election_type
election_vote_count_category
election_vote_count
eligibility
foreign_early_voting
key_domain
legacy_polling_district
leveling_seat_quotient
leveling_seat_settlement
leveling_seat_summary
leveling_seat
locale_text
locale
manual_contest_voting
marital_status
municipality
municipality_local_config_status
municipality_opening_hour
municipality_status
mv_area
mv_election_reporting_units
mv_election
opening_hours
operator_role
operator
party_category
party_contest_area
party
polling_district
polling_place
polling_place_voting
polling_station
proposer_role
proposer
report
report_count_category
reporting_unit_type
reporting_unit
responsibility
responsible_officer
role_access
role_area_level
role_include
role
scanning_config
settlement_number
settlement
signing_key
spes_reg_type
statuskode
text_id
valgnattrapport
vote_category
vote_count_category
vote_count_status
vote_count
voter_audit
voter_import_batch
voter
voting_category
voting_rejection
voting

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård