Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Arne Larsen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Bistandsmidler til samarbeidsprosjekt Høyskolen i Østfold/Fredrikstad kommune

Vi ventar på at Arne Larsen skal lesa ein av dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Fredrikstad kommune,

Ber vennligs om innsyn i alle dokumenter i søknad om bistandsmidler samt regnskap og regnskapsbilag.

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/konta...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Vår ref 2019/12474

Vennlig hilsen
Eva Maria Berg Pedersen | rådgiver
e-post: [epostadresse]

Kjære [email address],

Kjære Eva Maria Berg
Kan de vennligst klargjøre om De gjort Deres søk via regnskapssystemet?
Kan de vennligst oversende søket De har gjort over utbetalinger fra NOREC/Utenriksdepartementet slik at jeg kan hjelpe Dem?

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/konta...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Svar p innsynsbegj ring i utbetalinger av bistandsmidler fra NOREC tidligere Fredskorpset Uten.pdf

    116K Download View as HTML

Vår ref 2019/12474

Vennlig hilsen
Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent
e-post: [epostadresse]

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Arne Larsen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.