Ber HOD følge opp innsynssak med SSHF

Helse- og omsorgsdepartementet hadde ikkje informasjonen du bad om.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

SSHF bryter frister om innsyn etter offentleglova. Kan dere følge opp denne saken med dem:

https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Samuelsen Nina Sofie Lem, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte dokumenter